Rättigheter till bonusföräldrar

Jag är en bonusmamma och viste inte det skulle bli så stor kamp att få vara en del av familjen på olika platser.
När jag blev gift med min man, så gav jag honom och alla hans barn hela mitt hjärta och trodde att det viktigaste var att bygga en bra relation med dem alla ihopa. Och speciellt för barnen att de kunde känna att jag alltid är där för dem! Men så när jag pröver, så får jag inte. Dörrer blir slängda i mitt ansikte och det gör verkligen ont i ett mammas hjärta som vill vara där och göra allt för att hjälpa och har redan givit mitt hela hjärta.
Jag har lärt att om min man skriver att jag kan prata med skolan och få information från dem utan problemer, kanske mamman behöver också skriva på den lappen, så kan dem prata med mig och involvera mig. Men hur är det f.ex. om man skall till socialen? Kan jag få lov att vara med på möten och få alla de informationer mina bonusbarn behöver få?
Finns där något i Sverige för bonus föräldrar? Någon som lyssnar på oss och vi kan prata med och känna som vi också tillhör och är viktiga och att vi faktiskt kan hjälpa i familjen? Finns där en organisation eller stödgrupp för oss? Jag tycker detta är en onödig smärta som läggs på oss i vårt arbete med att bygga en familj ❤️
Hoppas ni kan hjälpa mig!
Mvh, Bonusmamman som vill vara där!

Bonusmamma som vill vara där

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att du gift dig med en man som har barn sedan tidigare och att du nu är bonusmamma. Du säger att du gett honom och alla hans barn hela ditt hjärta, det låter som en bra grund för att få er nya familj att bli en trygg och bra miljö för barnen att växa upp i.

När det gäller kontakter med skola, socialtjänst och andra myndigheter är det barnens vårdnadshavare som har rätt att ta del av information. Du kan alltid lämna information till en myndighet men på grund av sekretess kommer du inte att få information. Om bägge vårdnadshavarna och barnen om de är så pass mogna godkänner att du får ta del av information kan det skrivas in i till exempel barnens akt på socialtjänsten. Annars är det så att vårdnadshavarna får informera sina respektive om det är information som är viktig att ta del av.

Du frågar om det finns någon organisation eller stödgrupp för bonusföräldrar. Om du söker på nätet så kommer du att hitta flera olika grupper.

Även om du inte är vårdnadshavare är du en viktig vuxen i dina bonusbarns liv, barn behöver vuxna omkring sig som finns där för trygghet och omvårdnad.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter