Beviljar ni bistånd till att förnya körkort?

Hej.
Mitt kk har gått ut och jag behöver förnya det. Beviljas bistånd för detta? Jag behöver legitimera mig vid olika tillfällen tex. när jag hämtar min post veckovis och har tidigare gjort detta med kk. Jag har läst här att bistånd för id-kort utgår men eftersom kk användningsområde även täcker identifikation borde det ingå i skälig levnadsnivå, eller?

//Ray

Ray

Kommentarer

Hej!
Id- kort är oftast en nödvändighet till mycket, så vi förstår ditt behov. Din fråga är om det ingår i skälig levnadsnivå?

Om du inte redan har beviljat försörjningsstöd har du rätt till att ansöka om det. Det gör du genom att kontakta det socialtjänstkontor du tillhör utifrån var du är folkbokförd. Vid en ansökan kommer socialtjänsten att inhämta uppgifter på inkomster och utgifter för att därefter komma fram till ett beslut om du har rätt till försörjningsstöd eller inte.

Kostnaden för identitetshandling ingår inte i den s.k normen för försörjning men kan ingå i begreppet “livsföring i övrigt”. Att notera är att alla dina möjligheter till att lösa kostnaden ska vara uttömda samt om ditt behov av identitetshandling kan tillgodoses på annat sätt. Som genom annan ID handling.

Körkort är en identitetshandling och kan därför tyckas nödvändig för att uppnå skälig levnadsnivå. Eftersom det alltid görs en individuell bedömning är vårt råd att vända dig till socialtjänsten för att göra en ansökan.

Hoppas att vi har kunnat svara dig på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter