Kyrko fond

Hej
Min mamma har sökt en fond Hedvig Eleonora församling Stockholm, och fått pengar därifrån. Innebär detta att hennes ekonomiska bistånd kommer att påverkas i så mån att fondpengarna kommer att räknas som inkomst och att hon således inte får något ekonomiskt bistånd?
Vad säger reglerna?
Den ena handläggaren på socialkontoret i Stockholm säger att eftersom det är kyrkans egna fonder så kan inte soc röra pengarna, MEN en annan handläggare, som just nu är hennes vikarie, säger att ”allt är inkomst”. Hjälp!!

William04

Kommentarer

Hej!

Vilket bra initiativ att ansöka om fondmedel, när det är svårt att få ekonomin att gå ihop.

Försörjningsstöd är det allra sista skyddsnätet för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Vid ansökan om försörjningsstöd vid socialtjänsten görs alltid en individuell bedömning.

Grundregeln är att om personen har tillgångar som tex pengar på banken eller andra tillgångar räknas de som inkomst och ska i första hand användas.
Det finns dock vissa undantag och när det gäller fondmedel som är avsedda för ett visst ändamål tas de som regel inte upp som inkomst. Vi råder dig att förmedla till din mamma att prata med hennes handläggare för att vidare ta reda på om det kan föreligga skäl att inte ta upp ett specifikt fondmedel som utbetalats.

Socialtjänsten kan inte “röra” de utbetalade pengarna som du nämner ovan. Dock kan de påverka din mammas inkomst vid uträkning gällande om din mamma är berättigad till försörjningsstöd den perioden eller ej, varför vi råder henne att vända sig till sin handläggare om fondmedel som utbetalats räknas om undantag eller inte.

Vi hoppas att vi kunnat besvara dina frågor!
Vänligen
Soctanterna

Soctanter