Kan Man Få Egen Lägenhet

Hejsan jag har en fråga om man kan ha rätt till att få en egen lägenhet när man gått ut gymnasiet ? EfterSom min mamma ska flytta till mindre och finns ingen plats för mig? Kan man ha rätt att få en lägenhet av soc jag gick ut skolan för ca 1 månad sedan MVH Frida

Frida

Kommentarer

Hej

Det låter som en tuff situation för dig och vi kan förstå att detta känns stressande.

Bostadssituationen i Malmö är i dagsläget väldigt svår och tyvärr innebär det att många människor har problem att hitta ett eget boende. Att få hjälp med lägenhet via socialtjänsten är mycket svårt och ges endast i mycket särskilda fall till barnfamiljer.

Vid akuta behov kan man söka sig till socialtjänsten i den stadsdel man tillhör för mer stöd eller råd kring den egna boendesituationen. Vet man inte vilken stadsdel man tillhör kan man ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 och genom dem bli kopplad rätt. Observera att socialtjänsten enbart kan tillgodose det akuta behovet av tak över huvud och är enbart ett stöd för de personer som praktiskt taget bor på gatan. Detta akuta stöd kan mycket väl innebära en säng på ett härbärge för natten.

Om du inte redan står i bostadskön i Malmö så är det en bra idé att ställa sig i den. Ju tidigare man gör detta desto bättre utgångsläge har man sedan i framtiden för att hitta ett eget boende. Detta gör man på Boplatssyds hemsida:

https://www.boplatssyd.se/Pages/Start.aspx

Utöver detta rekommenderar vi också att man söker lägenheter eller andra former av boende genom exempelvis blocket som man hittar på:

https://www.blocket.se

Det är i dagsläget den nättjänsten med det absolut största utbudet av annonser om andrahandsuthyrning, inneboendekontrakt och så vidare. Du kan även ta en titt på Malmö Högskolas hemsida. Där finns det en anslagstavla där det ofta annonseras om lägenheter och inneboendekontrakt. Denna sida finner du på:

https://www.mah.se/Ar-student/Anslagstavla/Bostad-Accomodation/

I Malmö finns det även många mindre hyresvärdar. Dessa kan man titta efter i telefonkatalogen och sedan ringa runt till. Ett annat tips är att sprida ut till vänner och bekanta att du letar efter nytt boende. Många gånger förmedlas bostäder genom just kontakter.

Hoppas att detta svar varit till någon hjälp och att du nu vet vad du skall göra för att komma vidare. Slutligen vill vi bara säga grattis till studenten och lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Tycker det är konstigt att ni hänvisar till en betalsida https://www.boplatssyd.se/Pages/Start.aspx eller andra fristående aktörer. Många saknar just pengar och stöd att fysiskt hitta ett boende, inte att surfa runt på InterNet. Det verkar som om ni helt enkelt skjuter över ansvaret och problemen på andra så frågan är. Varför denna hemsida med Soctanter på nätet?

Hej

Själva grundidén med Boplats Syd är att Malmös bostadssökande på ett och samma ställe enkelt ska kunna överblicka alla lediga lägenheter i Malmö och själva söka ett boende. Syftet med en kommunal bostadsförmedling är att alla ska ha tillträde till bostadsmarknaden på lika villkor och att de privata bostadsföretagen själva behöver ta ett större socialt ansvar.

Bostadsförmedlingens utgångspunkt är att förmedla lägenheter efter kötid. Ju längre kötid, desto större möjlighet att välja mellan olika objekt. Hur snabbt den bostadssökande kan få en lägenhet avgörs av olika faktorer. Kötiden är en viktig faktor, men val av område, fastighetsägarens krav och hur många lägenheter som lämnas in har också betydelse. Köplatsen i Boplats Syd är förenad med en årlig avgift på 300 kronor. Utslaget på ett år blir det 25 kronor i månaden. En inte allt för stor utgift för att i förlängningen hitta ett eget boende.

Vad gäller de övriga sidorna vi hänvisar till så gör vi detta för att på bästa sätt ge medborgarna möjlighet att hitta ett eget boende. Många tror fortfarande att socialtjänsten har en massa egna lägenheter som vi kan förmedla till de som har problem men så är inte fallet. Bostadssituationen i Malmö är i dagsläget väldigt svår och tyvärr innebär det att många människor har problem att hitta ett eget boende. Att få hjälp med lägenhet via socialtjänsten är mycket svårt och ges endast i mycket särskilda fall till barnfamiljer.

Vid akuta behov kan man söka sig till socialtjänsten i den stadsdel man tillhör för mer stöd eller råd kring den egna boendesituationen. Vet man inte vilken stadsdel man tillhör kan man ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 och genom dem bli kopplad rätt. Observera att socialtjänsten enbart kan tillgodose det akuta behovet av tak över huvud och är enbart ett stöd för de personer som praktiskt taget bor på gatan. Detta akuta stöd kan mycket väl innebära en säng på ett härbärge för natten.

Hoppas att du fått svar på din fråga annars är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Nä, det var inte till mycket nytta. Man kanske måste stå i kö i massor med kranskommuner som också vill ha avgifter. Kötiderna är oöverskådligt långa och i stort sett omöjligt att ens komma ifråga på en lägenhet om man t.ex. varit arbetslös, har betalningsanmärkningar, för liten inkomst m.m. Ovan på detta så skriver ni "Att få hjälp med lägenhet via socialtjänsten är mycket svårt och ges endast i mycket särskilda fall till barnfamiljer." Vad jag förstod så hade ni ju inga lägenheter till ert förfogande.

Rent konkret vad gör ni för att pressa på myndigheter för att få fram boende till den gruppen av människor som jag frågar om. Gör ni något?

Hej

Vad bra att du återkommer när du känner att du inte fått ordentliga svar. På så vis får vi ytterligare en chans att reda ut begreppen.

Kan man tänka sig att bo i en annan kommun än Malmö så ökar givetvis chanserna att hitta en bostad. Oss veterligen tar ingen av dessa ut någon köavgift men eftersom vi arbetar inom Malmö så är vi inte experter på exakt hur det ser ut i andra närliggande kommuner.

Tyvärr är det så att efterfrågan på lägenheter är större än tillgången i Malmö och detta innebär att det är svårt att hitta ett boende. I nästintill alla våra svar angående bostäder så uppmanar vi människor att ställa sig i kö på Boplatssyd. Detta för att ha bästa möjliga utgångsläge längre fram. Precis som du konstaterat i ditt tidigare inlägg så hänvisar vi även till många andra sidor där man själv kan söka efter boende. Vi vill på så vis göra vårt yttersta för att hänvisa folk till rätt plats. Soctanter på nätet är nämligen en socialrådgivning på internet och en av socialrådgivarens viktigaste uppgifter är att guida människor rätt. Att då hänvisa till så många aktörer som möjligt på den lokala bostadsmarknaden är den absolut yttersta servicen vi kan erbjuda.

Precis som vi skrev i vårt tidigare svar så är det inte så att socialtjänsten har en massa egna lägenheter att förmedla men i vissa fall så kan de vara behjälpliga när det finns mycket särskilda omständigheter. I övrigt kan socialtjänsten även hjälpa till men stöd eller råd kring den egna boendesituationen. Vissa stadsdelar har mer organiserade hjälp än andra men oavsett vilken stadsdel man bor i så har man rätt att ansöka om hjälp.

När det kommer till socialtjänstens roll gentemot övriga aktörer vad gäller Malmös bostadsfrågor så hålls det en ständig dialog om hur man kan förbättra servicen för medborgarna. Att även individer som dig själv engagerar sig och skriver insändare och debattartiklar kan fungera som ytterligare faktorer som i förlängningen kan få politikerna att inse att vissa individer riskerar att helt hamna utanför systemet.

En hemsida som kan vara matnyttig för de som vill engagera sig i liknande frågor är:

https://www.jagvillhabostad.nu/

De är en partipolitiskt obunden organisation för och med unga bostadssökande som tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den.

Som vanligt är du välkommen åter om du skulle ha andra frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

jag har boende i Malmö fram till slutet av oktober, efter mitt boende är slut tänkte jag flytta till Knislinge som ligger en bit utanför Kristanstad är det lättare att få bostad där då via soc ?

Hej

Våra svar är riktade till de personer som bor i Malmö eftersom att det är här vi arbetar och har kännedom om olika verksamheter och myndigheter. Knislinge ligger i Östra Göinge kommun och det är dit du får vända dig för att få svar på hur det ser ut just där. På länken nedan hittar du information om hur du kommer i kontakt med socialtjänsten i Östra Göinge:

https://www.ostragoinge.se/Individ--Familj/Kontakta-oss/

Om Knislinge kan ordna en bostad till dig kan vi inte svara på, de flesta kommuner har dock verksamheter som riktar sig till de som har problem att hitta bostad. Däremot har socialtjänsten i regel inte några lägenheter till sitt förfogande förutom i mycket särskilda fall och då främst till barnfamiljer.

I en mindre kommun och särskilt på mindre orter så brukar trycket på bostäder inte vara lika hårt som i en större stad. Om det är så att du kommer att flytta till en kommun där det finns gott om lediga bostäder så borde du inte behöva ansöka om en lägenhet genom socialtjänsten. Om det skulle vara så att du har svårigheter att betala för ditt boende och skulle behöva ansöka om försörjningsstöd för att betala hyran så har du rätt att göra en ansökan. För att få mer information om hur du ska gå tillväga för att göra en ansökan får du vända dig till individ – och familjeomsorgen i Östra Göinge.

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

För att få ekonomisk bistånd krävs det att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen.

Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare.

Skulle man få avslag på sin ansökan så har man alltid rätt att överklaga beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med detta.

Hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

hej jag undrar om
Man kan få en lägenhet via soc om
Man har det jobbigt hemma känner sig instängd och inte mår psykiskt bra personen som undrar är arton o bor hemma just nu men om soc skulle ge en lägenhet hur lång
Tid skulle det då ta tacksam för svar

Hej!

Vi förstår på din fråga att personen har en svår och jobbig situation hemma och tror att det skulle bli bättre om hon eller han kunde få något eget boende.

Som artonåring har du rätt att ingå avtal och skriva på ett hyreskontrakt själv, så rent juridiskt har personen möjlighet att flytta hemifrån. Det framgår dock inte i frågan om personen fortfarande går i skolan, men vi utgår ifrån att han eller hon fortfarande gör det då gymnasiestudier normalt pågår under tre år.

Enligt föräldrabalken så är föräldrar underhållsskyldiga gentemot sina barn tills de är 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt så är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Så generellt kan man säga att om det är så att föräldrar och ungdomen är överens om att hon eller han ska bo i eget boende, så är föräldrarna de som ska bekosta boendet.

Om föräldrar och ungdomen inte är överens om den unges behov av eget boende, så kan den unge själv kontakta socialtjänsten i sin stadsdel eller kommun och ansöka om bistånd i form av eget boende. Socialtjänsten gör då en utredning som tittar på behov och egna möjligheter att klara situationen.

Om denna utredning skulle visa att artonåringen har särskilda behov, och inte kan bo kvar hemma hos föräldrarna, och föräldrarna inte har ekonomisk möjlighet att bekosta annat boende så kan bistånd ges i form av till exempel alternativt boende eller ekonomisk hjälp till eget boende.

Om utredningen visar på att artonåringen inte kan få den hjälp som han eller hon önskar, så ska socialtjänsten ge ett skriftligt beslut på detta, så att personen har möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Jag är 17 år,som går på gymnasiet skolan och bor med mor och jag skulle fråga om hur man kan få

ett eget lägenhet

Hej!

Du är sjutton år och vill flytta hemifrån och undrar hur du kan få egen lägenhet.

Det som kan vara viktigt att tänka på är att du inte ska försätta dig i ett boende innan du har ekonomisk möjlighet att klara av att betala en hyra. Att ta på sig ett betalningsansvar innan man har möjlighet att klara det kan få konsekvenser i form av betalningsanmärkningar och i förlängningen skulder hos kronofogden som gör att man i framtiden inte kan få något hyreskontrakt eller ingå andra avtal.

Som sjuttonåring kan man inte själv ingå avtal och skriva kontrakt på en lägenhet. Enligt föräldrabalken är föräldrar underhållsskyldiga gentemot sina barn tills de är 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt så är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Så generellt kan man säga att om det är så att du och dina föräldrar är överens om att du ska bo i eget boende, så är det dina föräldrar de som ska bekosta boendet.

Om föräldrar och ungdomen inte är överens om den unges behov av eget boende, så kan den unge själv kontakta socialtjänsten i sin stadsdel eller kommun och ansöka om bistånd i form av eget boende. Socialtjänsten gör då en utredning som tittar på behov och egna möjligheter att klara situationen.

Om denna utredning skulle visa att du som sjutton år har särskilda behov, och inte kan bo kvar hemma hos föräldrarna, och föräldrarna inte har ekonomisk möjlighet att bekosta annat boende så kan bistånd ges i form av till exempel alternativt boende eller ekonomisk hjälp till eget boende.

Om utredningen visar på att du inte kan få den hjälp som du önskar, till exempel eget boende, så ska socialtjänsten ge ett skriftligt beslut på detta, så att du har möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

hej har en fråga..... vad är max hyran för en mamma med två barn och hur stor får lägenheten vara??när man har ekonomiskt bistånd...Bor i en trea nu men det ena barnet vill ha ett eget rum för hon börjar bli stor, saken är den att det är stor ålders skillnad mellan barnen som sagt 8 år mellan dem. tacksam för svar...mvh. R

Hej!

Ibland kan vara svårt för syskon att få plats i samma rum, speciellt om barnen är i olika åldrar. Bra att du undersöker hur stor din boendekostnad kan vara under tiden du har försörjningsstöd som inkomst.

Enligt riksnormen, som är gemensam för alla kommuner i Sverige, kan bistånd lämnas till skälig bostadskostnad. Enligt riksnormen kan en kostnad på 8090 kr beviljas för ett hushåll med 2 barn. Beloppet är en vägledning och prövas individuellt. Vill du läsa mer om försörjningsstöd och boendekostnad klicka på länken nedan:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

En annan lösning om man inte vill eller kan flytta är att avdela en del av vardagsrummet till sovplast för dig alternativt köpa en bäddsoffa.

Hoppas du lite mer information som kan hjälpa dig vidare. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Jag hoppas jag hörs.Jag Har rent ut sagt panik.Jag är 19 år och min mamma och pappa är trötta på att ha mig hemma och han kastar ut mig ur huset när som helst.Har en katt med och min panik är minst sagt hög.Är inskriven på arbetsförmedlingen sökt sommarjobb och väntar på svar.Vet inte alls vad jag ska göra.Mår dåligt av  för trånga utrymmen men nu har jag sån panik att vad som helst skulle duga.Jag kan inte säga emot mor och far det är ju deras hus och jag är 19 och dem har ingen skyldighet att försörja mig längre.Har ni något svar som kanske kan hjälpa mig?.Vore tacksam för svar!.mvh lizzan

Hej!

Din situation verkar vara besvärlig och vi förstår att du känner dig frustrerad. Det är inte lätt att gå och vänta på att få ett jobb och samtidigt må dåligt över boendesituationen.

Du skriver inte om du arbetslös eller om du fortfarande går i gymnasiet. Om du fortfarande går i gymnasiet är dina föräldrar försörjningsskyldiga för dig så länge du studerar, dock längst till du fyller 21 år. Om du gått ut gymnasiet och är arbetslös kan du vända till Arbetsförmedlingen för mer information om ersättning eller eventuella kurser som du kan gå. Mer information finns på:

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ersa...

Som en sista utväg finns möjligheten att söka ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Detta görs hos den stadsdel du bor i. Man kan ringa Malmö stads växel och be att bli kopplad till Individ och Familjeomsorgen, telefon 040 - 34 10 00. Mer information finns på:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Om du inte redan gjort det kan du anmäla dig på Boplats Syd som är Malmös bostadsförmedling. Det kostar 300 kr/år att stå i kö och man måste vara aktiv och söka lägenheterna som kommer in varje vecka. Som du säkert redan vet så är bostadsmarknaden i Malmö väldigt svår och det är många som söker bostad vilket gör att kötiderna blir väldigt långa. Mer information finns på:

https://www.boplatssyd.se/Pages/Start.aspx

Om du känner att du vill prata med någon om din situation och kanske få hjälp att prata med dina föräldrar så har Malmö stad en verksamhet som heter Familjeteamet. Det är en samtalsmottagning dit ungdomar mellan 12 och 21 år och deras föräldrar kan vända sig, med stora och små bekymmer. Man kan nå dem på telefon 040 – 34 05 50. Eller gå in på deras hemsida:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Hoppas du fått svar på dina frågor. Du är såklart välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej en liten fråga,35 årig kvinna från Helsingborg, har alltid försörjt mig själv, och när arbete inte har funnits i Sverige har jag sökt i utlandet. Och arbetat där. Nu är jag tillbaka i Sverige, inskriven hos utvecklingsnämnden - är bostadsskriven hos mina föräldrar ( för post och dylikt när jag jobbat utomlands ).Mina föräldrar har gått med på att hyra mig ett rum.......... men får avslag för hyresbidrag - och erfår därmed enbart den personliga normen - vilket jag tackar för.Nu är frågan, mina föräldrar behöver inte och kan inte ta hand om mig eftersom jag är 35.( Betalningsanmärkning osv pga av mycket strul när jag var yngre. )För att bli själförsörjande krävs arbete - men i dagsläget finnes det inte så mycket som passar in på det jag kan och har utbildningar för, men söker allt jag kommer över. Hur är mina chanser att få hjälp till en egen bostad utav utvecklingsnämnden? Mvh Linda

Hej!

Vi soctanter arbetar i Malmö Stad och kan i första hand svara på frågor i dessa ärenden.

Generellt kan man säga att det är i första hand individens eget ansvar att hitta boende och försörja sig. Dock finns det ju situationer när man behöver hjälp och då har man rätt att ansöka om bistånd hos socialtjänsten gällande tex ekonomi eller boende. Socialtjänsten kan i akuta fall hjälpa till med tillfälliga boendelösningar såsom vandrarhem eller härbärge. Allt bistånd prövas individuellt och man har rätt att överklaga ett beslut man är missnöjd med. Du kan läsa mer om detta på:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Hoppas du hittar en lösning på din situation.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter

Ingår kostnaden för att stå i bostadskön i socialbidragsnormen? Enligt vad jag förstår är den inte inräknad i existensminimum. Slutar man existera om man måste betala själv?

Hej!

Här i Malmö Stad finns en överrenskommelse om att kostnaden för att stå i kö på Boplatssyd är en godkänd utgift om man har försörjningsstöd. Fråga din handläggare på ekonomiskt bistånd om hur du ska göra.

Lycka till med bostadssökandet.

Vänligen
Soctanten

Soctanter

Hej!

Jag har haft problem med min mamma sen sjunde klass och nu har jag precis gått ut gymnasiet. Vi har gått på rådgivning och varit på socialen från o till under 2-3 år. Vi har alltid kommit överens om att jag ska ljuga till rådgivarna och säga att allting är bra mellan oss fastän det har varit huller o buller hemma nästan varje dag. Soc har papper på att jag har på ett möte sagt att min mamma slagit mig och nästa Möte sa jag att jag bara sa så o jag ljög, men jag ljög aldrig jag blev Slagen då. Min mamma hotar mig ofta med du ska se när du kommer hem osv det händer inte att hon slår mig längre för nu har jag satt ner foten o sagt ifrån men jag blir ändå rädd o hon har tagit tag i mig o knuffat mig många gånger. Vi kommer inte alls överens längre hon skriker på mig hela tiden och jag har med åren märkt att ingenting har förändrats, hon har också kontrollbehov har jag och alla mina vänner märkt. Gör man inte precis som hon vill så kan hon bli rasande o skrika o svära ett bra tag, jag bor dessutom i en trea med två bröder. En är 22 den andra är 8 min styvpappa, mamma, jag och en hund. Det är för litet utrymme och för mycket bråk, jag får aldrig vara ifred o jag blir stressad o deprimerad av allt det här. Kan inte skratta eller något på riktigt längre, mina vänner har också börjat märka det o jag undrar om man kan få en lägenhet av soc tills man skaffar jobb, jag har precis skrivit in mig i arbetsförmedlingen, har ingen inkomst Heller förrän om 3 månader. Jag vet inte va jag ska ta mig till men jag behöver verkligen en lägenhet som soc kan hjälpa mig med tills jag skaffat jobb. Jag letar jobb överallt men det är svårt o snart går jag o lägger mig på en bänk istället för att vara här o må såhär dåligt, snälla kan soc hjälpa mig med lägenhet

Hej!

Det låter som att du har en svår situation och att du känner dig uppgiven. Du skriver att du har varit haft samtal tidigare med rådgivare. Kan detta vara något som hjälper dig att hitta strategier för att klara av situationen hemma tills du hittar en egen bostad? Du kan kontakta Plattform Malmö om du vill prata med någon. Information om dem hittar du på nätet.

Tyvärr är det så att det är svårt att få en egen bostad i Malmö för att trycket är hårt på de bostäder som finns, men det är ju inte omöjligt om man kan tänka sig att bo på lite olika sätt. Till exempel så kan man bo inneboende och hyra ett rum hos någon, dela bostad med en vän eller släkting, hyra bostad i andra hand. Ju mer du letar och pratar om att du söker boende och jobb desto större är dina möjligheter att hitta något. Du kan få mer tips om hur du ska gå till väga för att söka bostad på hemsidan:

www.jagvillhabostad.nu

På sidan kvalster finns alla bostadsannonser samlade från olika sidor. Du kan gå in där och söka på Malmö eller andra områden som du kan tänka dig att bo i. Om du söker i flera orter ökar dina chanser till att få en bostad.

https://kvalster.se

Malmö kommun har en bostadsförmedling, Boplats Syd, de förmedlar bostäder efter den kötid som man har. Det kan ta lång tid innan du kan hitta en lägenhet i det område som du vill genom kön, men det är ändå viktigt att ställa sig i kö så fort som möjligt. Om du börjar studera på Högskolan så får du också möjlighet att söka studentbostäder via Boplats Syd och då är det också viktigt att ha så många ködagar som möjligt. Registrera dig via deras hemsida:

https://www.boplatssyd.se/

Du skriver att du inte har någon inkomst just nu. Vissa hyresvärdar kan godta att du har någon som går i borgen för dig och som lovar att betala hyran om du inte skulle kunna lösa det.

Om du hittar en lägenhet kan du ansöka om försörjningsstöd hos Socialtjänsten för att betala hyran. Det är viktigt att du pratar med socialtjänsten innan du skriver på ett hyreskontrakt, att du då tydligt beskriver varför du inte kan bo kvar hemma så att handläggaren kan väga in det i bedömningen om du är berättigad eller inte till ekonomiskt bistånd till hyra.

Vi hoppas att det ska lösa sig för dig på ett bra sätt. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter