Sexårigt barn med missbrukande instabila föräldrar

Ett barn som bor med instabil mamma dömd för ringa narkotikainnehav och en instabil pappa som också missbrukar. Narkotikabruket är så normaliserat att de inte inser att de är missbrukare.
Föräldrarna var inkallade till samtal efter att mamman blivit gripen för innehav men uppföljning har inte gjorts, vad jag vet. Mamman har inte slutat, ej heller pappan.
Hur jobbar socialtjänsten med ett sådant fall och vad händer med barnet?

Orolig anhörig

Kommentarer

Hej!

Att vara en nära anhörig och ha en del vetskap om en familjs förhållanden, men ändå inte tillräcklig insyn för att veta om barn och dess föräldrar får den hjälp och det stöd dom kanske kan behöva kan vara både påfrestande och stressande. Vi hoppas ändå att du vågar stå på dig för att hjälpa barnet och hens föräldrar att få hjälp.

När en anmälan inkommer till socialtjänsten så har socialtjänsten att dels göra en direkt skyddsbedömning samt en förhandsbedömning om en utredning på barnets ska öppnas eller ej.

Om socialtjänsten beslutat att inte öppna utredning så kommer ingen så kallad uppföljning göras när det gäller barnet. Om socialtjänsten beslutat att öppna utredning, så har de att göra klart utredningen på fyra månader för att se om familjen eventuellt behöver stöd och kanske erbjuda någon insats.
Insatser som socialtjänsten erbjuder kan se olika ut, dels beroende på behovet som barn och föräldrar har och dels beroende på vad barnets hemkommun har att erbjuda för insatser.

Om du ser att problematiken fortsätter och har en fortsatt oro för barnet, så bör du göra en ny anmälan till socialtjänsten. Om du tycker att det är svårt att göra denna i din roll som anhörig har du så klart rätt att göra en anonym anmälan, men oftast är det bättre om man vet var anmälan kommer ifrån.

Om du bestämmer dig för att göra en anonym anmälan, tänk då på att inte lämna uppgifter som skulle kunna avslöja din identitet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter