misstro Mänsligrättigheter

hej alla var i rätten idag men på mobilen,vi fick inte säga vad som har hänt med våra barn men dom menar på att dom har gjort detta??vad har dom gjort.och detta sa jag i rätten men fick inte komma till skott.utan socialen säger att det är därför vi skydda dom.
socialtjänsten har sagt att vi inte får hem våra barn först dom har slutat i skolan och tagit studenten.
socialtjänsten har gjort fel i mot oss och våra barn sen 2015 då dom var tagna på LVU i fosterhemmet katrineholm.
2015-12-21- så satt fosterfamiljen och körde bil med våra tre barn onykter när vi skulle ha umgänge,
Men våra tre barn kom aldrig till umgänge utan fosterpappan hade 0.34% alkohol i utandningen,socialtjänsten hade aldrig titta upp denna fosterhemmet.redan 2014 så hade fosterpappa
kört med bilen och blivit tagen av polisen så hade han 0.17% alkohol i utandingen.alla tre barn fick flytta efter 3-4 månader.
så den 2019-12-30 så tog våran son sitt liv på fosterhemmet i Kjula för det var bråk i fosterhemmet.
våran dotter som är 14 var i fosterhemmet där vart våran dotter misshandlat även våran dotter som är 9 år har blivit flera gånger skakade av fostermamman.
Både barnen fick flytta till ett annat fosterhem
och där vart ett barn misshandlat av fostermamman och barnet skickade ett sms där det stog Hjälp fostermamman misshandlar min lille syrra.
jag ringde till socialjouren och dom åkte ditt ut.efter detta så fick dom flytta till ett kortvarig Jourhem.
Både barnen kom till fosterhemmet i Nyköping och där säger båda barnen att det förekommer alkohol i deras närhet.
Socialtjänsten skriver inte detta i våra utredningarna.
vi ser bara negativa saker som socialen skriver om oss och inte skriver om det positiva om vad vi gör med våra barn när dom är här hos oss på helgerna.vi får inte eller information om deras liv från socialtjänsten .och detta är inte barnets bästa

Generalen

Kommentarer

Hej!

Du skriver att era barn har varit omhändertagna enligt LVU sedan 2015. Du beskriver att det har varit en lång och problematisk kontakt med socialtjänsten. Vi beklagar er negativa upplevelse av socialtjänsten och dess bemötande.

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, är socialtjänstens tillsynsmyndighet där kan du göra en anmälan och då går IVO igenom ärendet och ser om handläggningen gått till på rätt sätt.

Telefon till IVO är 010-788 50 00.

Du har också möjlighet att anmäla till Justitieombudsmannen, JO, som granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete- särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till de allmänna.

Här kan du göra din anmälan:

https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/

Vi hoppas att du har fått vägledning i hur du kan gå vidare med dina funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter