Penisonär ansöka om försörjningsstöd för barn

Hej!
Om en pensionär som har äldreförsörjningsstöd samtidigt har ett barn som bor på halvtid, måste hen då ansöka om försörjningsstöd för normen för barnet?

Anonym

Kommentarer

Hej!

Personen bör kunna klara sig ekonomiskt om hen har halva barnbidraget/studiestödet och bostadsbidrag. Är barnet gymnasiestuderande så kan de även söka extra tillägg hos CSN.

Om pengarna ändå inte räcker till kan hen kontakta socialtjänsten i sin kommun för mer information. Alla har rätt att ansöka om försörjningsstöd på socialtjänsten. Vid en ansökan kommer socialtjänsten att inleda en utredning och begära in handlingar gällande hens inkomst, utgifter och förmögenhet eller sparande. Utredningen mynnar ut i ett beslut om hen har rätt till försörjningsstöd eller inte.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter