Hur kan man få hjälp om man inte har fast adress

Hej,
Jag har en bror som är 44 år och som hamnat utanför det sociala skyddsnätet. Han har bipolär sjukdom, har missbrukat hasch i många år och saknar jobb och bostad. Han flyttade till Spanien för 2019 och for illa där också och i samband med pandemiutbrottet kom han hem våren 2020. Han har bott i Malmö i över 20 år, men när han kom tillbaka från Spanien hade han ingen bostad eller fast adress utan har bott inneboende hos kompisar. Han har dock stora problem med sin manodepressiva sjukdom och har varit inlagd på psyk j omgångar och hans sjukdom tröttar ut alla i hans närhet så han har inte många vänner kvar som vill hjälpa honom. Vi är 5 syskon och vi har inte så bra kontakt. Våra föräldrar finns inte i livet längre, de dog för 14 år sedan. Vår bror hör mest av sig när han behöver pengar och senaste tiden har han varit riktigt risig, mår dåligt och säger att han inte har pengar till mat och medicin. Han säger att han får någon form av matbidrag från er, men inte mer hjälp eftersom han inte har någon fast adress i Malmö. Han får inte heller sjukkassa eller A-kassa. Vi vet inte riktigt hur han har det, han vill inte berätta allt, tror dels han skäms, men kanske det även ingår mytoman i hans sjukdom? Vi vet inte vad vi ska göra. Vi försöker hjälpa lite med pengar, men utan arbete och bostad gör ju inte det mycket nytta. Hur kan vi gå vidare? Gör vi inget kommer han att dö. Han har varit inlagd pga självmordstankar. Kan vi orosanmäla eller går inte det om han inte har adress i Malmö?

Syster till bror som är en fara för sig själv

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att du har en oro för din bror vad gäller hans avsaknad av boende, ekonomi samt psykiska ohälsa vilket vi kan förstå. Du skriver även att både du och familjen försökt vara behjälpliga så gott det går vilket säkert har varit till hjälp för din bror, men att fler insatser behövs.

Du kan alltid råda din bror att vända sig till det socialtjänstkontor han tillhör utifrån var han befinner sig, om han inte är folkbokförd någonstans. Det för att ansöka om tillfällig nöd eller göra en ansökan både för försörjningsstöd samt boende.

Vi förstår det som att din bror redan får “matpengar” varför vi utgår från att han redan har en pågående kontakt med socialtjänsten där han beviljats bistånd för livsmedel och han kan även göra en ansökan gällande boende.
I Malmö stad skulle din bror ingå i målgruppen för boende utifrån din beskrivning av hans psykiska mående samt missbruk. Efter att ansökan inkommit till socialtjänsten görs en utredning som mynnar ut i ett beslut om din bror har rätt till bistånd för boende eller ej.

Du skriver att du är orolig för din bror och kan då alltid göra en orosanmälan till det socialtjänstkontor han tillhör. Eftersom din bror saknar folkbokföringsadress tilldelas han socialtjänstkontor utifrån hans födelsedatum här i Malmö, se nedan.
Socialtjänst Söder dag: 13-18
Socialtjänst Innerstaden dag: 25-31
Socialtjänst Öster dag: 7-12
Socialtjänst Norr dag: 1-6
Socialtjänst Väster dag: 19-24

Du kan nå socialtjänstkontoret via Malmö Kommuns kontaktcenter telnr: 040-34 10 00

När det gäller oro för en person kan alltid orosanmälan göras till det socialtjänstkontor där personen vistas som vidare kan vara behjälpliga att hänvisa vidare om det behövs.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor och att din bror får det stöd han vill och är i behov av!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter