brandskydd

Hej
Jag är orolig för de äldre som bor ensamma och kanske är lite dementa eller har någon form av brister i sin kognitiva förmåga. Det finns också de som är sängliggande 24h/ dygn och får avancerad sjukvård i hemmet. Enligt Boverkets byggregler (BBR), förväntas man kunna utrymma själv från sin bostad. Brandskyddet i en bostad är en brandvarnare som den boende själv skall kontrollera. Dessutom rekommenderar räddningstjänsterna att man ska ha en 6kg pulversläckare och en brandfilt, Vem ska använda dessa i de fall jag åsyftar?
Kan man orosanmäla äldre som inte klarar att hantera ett tillbud?

Observera att vi har redigerat din fråga för att bevara din anonymitet!

orolig brandman

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en generell oro för äldre personer utifrån hur de skulle kunna hantera ett eventuellt tillbud i sitt hem. Du frågar hur du ska gå tillväga för att uppmärksamma din oro kring eventuella tillbud och undrar om du bör göra orosanmälan på äldre personer som du tror inte kan hantera exempelvis en pulversläckare.

Vi tänker att du skulle kunna höra av dig till den avdelning inom kommunen som hanterar äldre och deras trygghet i hemmet för att få mer information om hur de ser på detta. Olika kommuner är organiserade på olika vis, men i Malmö kan man vända sig till Malmö stads kontaktcenter på telefonnummer 040-34 10 00 för att få hänvisning till Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen.

Vi hoppas att vårt svar varit till hjälp!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter