Nya uppgifter i pågående utredning

Hej

Just nu pågår en utredning på socialtjänsten och mina föräldrar blev anmäla för psykiskt våld och psykisk försummelse. Detta är andra utredningen, det var en om fysiskt våld för några år sedan.

Jag tycker om min nuvarande socialsekreterare och funderar på om jag vill berätta om att min pappa även tafsade på mig under underkläderna när jag var ca 11. Jag vill bara berätta för att jag inte orkar hålla det inne, jag vill inte sätta dit någon men mamma vill inte att jag berättar för någon o menar att jag misstolkar situationen. Om jag skulle berätta för min socialsekreterare om detta skulle hon behöva polisanmäla detta? Jag är 16 år och vill inte att det polisanmäls, men kan hon göra det mot min vilja?
Skulle jag behöva få en ny socialsekreterare bara för att det handlar om något annat?
Skulle jag behöva åka till ett sånt barnahus och berätta om det hela? Jag vill inte att detta blir en hel grej. Det var längesen och jag behöver bara få bearbeta det.
Fast sen vet jag att de bara har 4 mån på sig på en utredning o det är bara typ 2 mån kvar så jag vill inte sabba deras planering heller.

Person

Kommentarer

Hej!

Du beskriver händelser och livssituationer som vi förstår måste påverka dig fortfarande idag. Att som barn utsättas för sexuellt, fysiskt och psykiskt våld av föräldrar, de som har till huvuduppgift att skydda en, är inte bara ett stort svek det riskerar också att påverka barnet och dess framtida relationer. Du skriver att du behöver hjälp att bearbeta det som har hänt och vi tycker det är så bra och klokt av dig att fundera i dessa banor.

Det är svårt för oss att ge ett svar på vad som kan hända när du berättar för din socialsekreterare vad din pappa gjorde. Du skriver att du inte vill att det ska bli en stor sak av det och att du inte vill att det polisanmäls. Detta tänker vi är viktigt att du uttrycker till din socialsekreterare, så att hon eller han vet din inställning och din ståndpunkt. Du beskriver hur du behöver hjälp att bearbeta det som har hänt och det är just det som ska vara det viktiga, ditt hjälpbehov. Olika kommuner och socialtjänster kan ha olika rutiner för hur gammal en händelse kan vara innan det är för sent att anmäla det till polisen. Det är därför det är svårt för oss att ge ett klart och tydligt svar till dig. Som vi skrev ovan tänker vi att det viktigaste är att du blir lyssnad på och att socialtjänsten tar hänsyn till vad du tänker att du behöver för att må bra.

På frågan om du behöver byta socialsekreterare för att det är nya uppgifter som rör något annat än den ursprungliga anmälan så är svaret nej. Du beskriver så fint att du redan har ett förtroende och känner dig trygg med din socialsekreterare så utifrån det låter det som att det vore allra bäst att du får fortsätta samarbeta med henne eller honom. Uppgifter som framkommer under utredning läggs till befintlig utredning. Om det finns behov så kommer socialtjänsten förlänga utredningstiden för att kunna färdigställa utredningen och komma fram till vilken stöd och hjälp du och dina föräldrar är i behov av för att det ska bli bättre för dig. Det är socialtjänstens ansvar att utreda och göra bedömning om det finns behov av hjälp eller stöd, så det är verkligen inte något som du ska tänka kan påverka deras planering. Du ska få den hjälp du behöver.

I Malmö finns inte konceptet Barnahus utan något liknande som kallas Kriscentrum, men vi vet att det finns i många andra kommuner. Till Barnahuset kan man bland annat komma om man är utsatt för övergrepp. Det innebär att all hjälp och kompetens som barnet kan behöva finns samlad på ett ställe, vilket ska underlätta för barnet. Till Barnahuset kommer barnet under utredningsförloppet. Det blir svårt för oss att svara på om du skulle behöva åka ett Barnahus, då vi dels inte vet i vilken kommun du bor i och dels då det beror på om det blir en polisanmälan eller inte. Vilket vi inte kan ge ett svar på.

Du skriver att din mamma vet om vad din pappa utsatte dig för och att hon inte vill att du ska berätta det för någon. Du skriver att din mamma säger att du har misstolkat situationen. Vi vill stärka dig i att du har rätt att känna och tänka hur du vill kring det som har hänt. Vi förstår om det inte är lätt när ens förälder inte stödjer en och tar ens parti när något sådant har hänt. Därför tycker vi att du är så klok som funderar kring ditt behov av hjälp för att kunna bearbeta det som hänt dig i ditt liv. Vi vill förmedla att det finns hjälp att få. Vi hoppas att du ska våga berätta för din socialsekreterare hur du har haft det och vad du behöver för hjälp. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att komma i kontakt med ett samtalsstöd som kan hjälpa dig att bearbeta det du varit med om och ge dig verktyg att hantera det. Om du trots allt inte vill berätta för din socialsekreterare så hoppas vi att det finns någon annan vuxen i din närhet som du har förtroende för, kanske en skolkurator eller mentor som kan hjälpa dig vidare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter