Byta soc genoms ändra kommun

Hej, jag har LVU på eget beteende. Bor i familjehem och går i skolan. Mitt LVU omprövas i mars och jag vill gärna byta socialtjänst, min sekreterare ignorerar mig. Så min fråga är om dom måste flytta över mig till den nya kommunens socialtjänst senast nästa omprövning eftersom jag är folkbokförd i en annan kommun tills dess..

Loka

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har en ansträngd relation till din socialsekreterare och vi hoppas att ni ska hitta ett sätt att samarbeta bättre.

Du skriver att du är omhändertagen enligt LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och att det snart är dags för din vård att omprövas. Du är placerad i ett familjehem som ligger i en annan kommun än den du bodde i tidigare. Du undrar om ditt ärende kommer överflyttas till den kommun där du är folkbokförd, då du nu har en ny folkbokföringsadress. När man som barn eller ungdom är omhändertagen kan socialtjänsten placera en i ett familjehem som ligger i en annan kommun än den man ursprungligen bott i. Att man ändrar sin adress innebär inte att man automatiskt tillhör socialtjänsten i en annan kommun.

Vi tänker att det skulle vara bra om du kan prata med din socialsekreterare om hur du känner, att du känner dig ignorerad av hen. Du kan också ta hjälp av någon i din närhet, exempelvis en kurator, mentor eller annan trygg person, för att prata med din socialsekreterare om det känns lättare för dig.

Vi hoppas att det ska lösa sig på ett bra sätt för dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter