Rapport

Du har skrivit en fråga där du undrar om du kan hämta ut information om dig själv och en annan person från socialtjänsten. Då din fråga innehåller uppgifter som gör att det går att ta reda på vem det gäller så har vi fått redigera den och ta bort frågan. Nedan kommer ett svar på din fråga.

Rapport

Kommentarer

Hej!

Du har kontakt med Tingsrätten i ett privat ärende och undrar om Soctanter på nätet kan hjälpa dig med att lämna ut information om en viss person. Soctanter på nätet är en allmän rådgivningstjänst som kan ge generella svar på frågor som rör social problematik. Vi kan inte svara på frågor i enskilda ärenden eller lämna ut sekretessbelagd information. Du kan vända dig till socialtjänsten där personen är folkbokförd för att ställa frågan. Om det gäller dig själv kan du också vända dig till den kommun du varit folkbokförd för att förhöra dig om saken.

Vi hoppas du fått information om hur du kan gå vidare!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter