LVU

Mitt barn placerades hos sin far enligt LVU pga min psykiska ohälsa. Dock har psykiatrin sagt att mitt mående inte försämrar min förämdrarförmåga.
Men ingen umgängesplanering finns. Nu svarar varken handläggarna på soc (tfn, sms och mail) , expeditionen på soc(tfn) eller barnets far. Hur ska jag och barnet kunna ses?

Hzm

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du prövat olika möjligheter att göra din röst hörd.
Vårt förslag är att du skriver ned vad du önskar och hur du ser på situationen och skickar till din socialtjänst. Ett brev är en inkommen handling och måste diarieföras.

Du har också möjlighet att vända dig till IVO (inspektionen för vård och omsorg). IVO är socialtjänstens tillsynsmyndighet och har telefonnummer 010 7885000. Dit kan man vända sig när man anser att ett ärende inte handläggs på rätt sätt.

Det händer att socialtjänsten bedömer att det inte är till barnets bästa att träffa en eller båda sina föräldrar. Man har rätt att ta del av både de handlingar som ligger till grund för ett sådant beslut samt själva beslutet. Beslutet kan man att överklaga i domstol.

Möjligheten finns också att direkt kontakta ett ombud för att få hjälp med att stämma in vid Tingsrätten för begäran umgänge.

Hoppas vår information kan föra dig längre i frågan.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter