Nybliven klient

Hej!
Jag har tidigare arbetat på socialtjänsten i samma stadsdelsförvaltning som jag tillhör. Jag är nu själv i behov av stöd och tillhör då både den enhet och stadsdelsförvaltning som jag tidigare arbetat på. Jag lämnade min ansökan direkt till min enhetschef som har hanterat detta med försiktighet, ärendet är sekretessmarkerat och chefen har tillsatt en handläggare som jag inte har arbetat tillsammans med. Jag har dock själv valt att berätta för mina gamla kollegor för att slippa undra vad de får reda på.

En av mina gamla kollegor har tidigare fått tillsägelse om att det är olämpligt (och kan vara grund för avsked) att hen umgås med en av sina andra vänner som sedan blev aktuell på enheten. Det leder till att hen inte heller får umgås med mig för sin chef.
Jag undrar om detta är vanligt förekommande? Får chefen hota med avsked för att en umgås med sin vän sedan tidigare som sedan behöver stöd eller hjälp? Gäller det för alla enheter/områden eller bara för vissa? Vilka i så fall?

Vänliga hälsningar.

Ludvig

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga.

Vi har checkat din fråga med HR. Vad vi förstår finns det absolut inte skäl för uppsägning utifrån att din tidigare kollega skulle umgås med dig på sin fritid, trots att du får stöd av socialtjänsten.

Anledning till uppsägning kan dock komma ifråga om du t.ex. har din f.d. kollega till handläggare och denne antingen förfördelar dig alternativt ger dig fördelar. Att man i professionella sammanhang har/får kontakt med någon man känner privat kallas jävsituation vilket man är skyldig att uppge om sådan föreligger. Då har arbetsgivaren skyldighet att styra om ärendet till annan.
Vad vi förstår handläggs ditt ärende av en chef varför närmast ovan situation inte är aktuell.

Vi råder dig att diskutera frågan med den chef som handlägger ditt ärende så att du och din f.d. kollega lugnt kan umgås utan oro.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter