Få läsa journal

Hej
Jag är en tjej under 18 och soc kopplades in för några år sen för att mina föräldrar slog mig och sa elaka saker men det mynnade ut i ingenting. Men sen kom en ny anmälan in några år efter och en nu utredning har startats.
Jag vet att soc skriver ner det som sägs på möten och sånt som har med utredningen och göra och undrar om jag får läsa den informationen själv i lugn och ro. Jag vill bara veta vad som hände liksom. Men får jag läsa det? Och isåfall vad ska jag fråga efter/säga till min socialsekreterare?
Jag vill läsa grejerna från den första utredningen och den som pågår nu när den är klar.

Tjej

Kommentarer

Hej!

Utgångspunkten är ja, men rätten att ta del av handlingar hos socialtjänsten kan begränsas. Begränsningen avser uppgifter gällande enskildas personliga förhållanden, om inte det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller annan närstående till denne lider men.

Du kan läsa mer här: (26 kap. 1 § OSL).

Vänd dig till din handläggare och begär ut de handlingar/utredningar som rör dig. Om handlingarna innehåller uppgifter som nämnts ovan så gör socialtjänsten en menprövning. Det kan innebära att vissa uppgifter i handlingarna kan t.ex. vara överstrukna.

Det finns ingen åldersgräns i lagen som förhindrar tillgången till handlingar som avser en själv.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter