Dödsboanmälan

Hej, Skriver till Er som dödsboansvarig för dödsbot efter
en person som avled 201028.S
skall man ha speciell blankett beträffande

I dödsbot överskrider skulderne stort tillgångar, varför vi önskar göra en dödsboanmälan? Speciell blankett?
Hur går man fram praktisk.
Mvh.

Frågan är redigerad för att behålla anonymiteten.

Sörjande Farf

Kommentarer

Hej!

Vi beklagar sorgen!

Vänd dig till dödsbo-handläggare i Malmö.
De har telefonnummer 040 345107 eller 040 349341, månd-tisd och torsd-fred kl. 10.30-11.30.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter