Byta kommun efter HVB missbruksbehandling

Hur gör man för att få hjälp med försörjning och eftervård/bostad om man behöver/vill byta kommun efter sin behandling.

Byta kommun - Ekonomisk hjälp

Kommentarer

Hej!
Bra att du planerar och tar reda på saker innan du skrider till handling.

Generellt sett tillhör man den kommun där man är skriven/folkbokförd. Det är alltså den kommunen som ansvarar, om man är i behov av hjälp och stöd.
Man kan absolut flytta/byta kommun, men det åligger en själv att ordna med bostad i den nya kommunen och då också folkbokföra sig där. Sedan tillhör man automatiskt den nya kommunen och ansvaret för stöd och hjälp övergår då till denna.

Det finns vissa HVB som tillhör koncerner där man t.ex har utslussningslägenheter på olika platser. Man kan i dessa fall kanske få större möjlighet att ordna eget boende i ny kommun.

Du kan också prata med din handläggare om deras möjligheter att hjälpa dig.
Hoppas du lyckas med dina önskningar!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter