Övervägande till fortsatt LVU

Hejsan.

Jag undrar om det verkligen är ok från socialtjänstens sida att inte tagit ett nytt beslut om övervägande till fortsatt lvu vård, är i oktober - 20 ett nytt övervägande skulle lämnas in till socialnämnden men ännu har det inte gjorts.

Funderaren

Kommentarer

Hej!
Det stämmer att ett vårdbeslut ska prövas var sjätte månad enligt följande;
Om barnet/ungdomen har beretts vård enligt 2 § LVU (s.k. omsorgsbrist), ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen behövs och hur vården bör inriktas och utformas.

Om barnet/ungdomen beretts vård med stöd av 3 § LVU (s.k eget beteende), ska socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter