fel plats på fel tillfälle

Jag var hemma hos killen jag träffat under 6mån när det helt plötsligt knackar på dörren och där kliver in poliser som hittar cannabisodling i hans källare. Polisen säger att dom måste göra en orosanmälan på mig eftersom jag varit i hans hus. Jag fick lämna drogtest. Killen har aldrig varit i kontakt med mina barn. Och Jag har inte haft vetskap om vad han sysslat med. jag undrar hur det funkar för jag förutsätter att min exman (barnens far) får denna information om att det gjorts en orosanmälan mot mig, Får han bara veta att det gjorts en orosanmälan? Hur pass mkt information får han? och får jag veta innan soc tar kontakt med honom?
Jag är tidigare helt ostraffad och lever ett skötsamt liv med både jobb och studier.

ostraffad

Kommentarer

Hej!

Den inträffade händelsen måste ha varit chockerande och jobbig för dig utifrån att du uppger att du inte visste någonting om din pojkväns cannabisodlingar.

Det är dock viktigt att tänka på att syftet med en orosanmälan avseende ett barn är att se över om det behövs något stöd till familjen.

Ni som vårdnadshavare har enligt 6 kap. 11 § FB rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör era barns personliga angelägenheter. Vårdnadshavares förpliktelser förutsätter att båda har insyn i barnens angelägenheter och huvudprincipen är därför enligt 12 kap. 3 § OSL att relevanta uppgifter om barnet kan lämnas till den andra vårdnadshavaren.
Det finns dock undantag. Av 10 kap. 3 § OSL framgår att en uppgift, en handling eller annat material inte får lämnas ut om det med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagt material inte röjs.

På din fråga som handlar om när informationen kommer att röjas för dina barns pappa så går det inte att svara på i detta forum. Rådet du får är därför att kontakta den socialtjänst som du tillhör för att diskutera med handläggare hur de tänker i just ditt specifika ärende.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter