Fråga

Hej.

När man söker ekonomiskt bistånd för första gången, är inte läkarbesök giltig utgift i kontohistoriken när man lämnar in kontoutdragen för tidigare månader innan ansökan med både kvitto och avi? Ska tilläggas att besöket är inom högkostnadsskyddet som ej hade kommit upp i den summan för frikort/högkostnadskort vid besöket. Min vän fick nämligen avslag på sin ansökam med motiveringen att läkarbesök ej godkäns då min vän ej hade ekonomiskt bistånd vid besöket. Är det rätt? För det är inte den månaden min vän söker utan det är besök som gjorts under de 3 månader tillbaka som kontohistoriken krävs för ansökan.

G

Kommentarer

Hej!

Frågan som du ställer avseende din väns ansökan om ekonomiskt bistånd är svår att svara på utifrån att ansökan är individuellt behovsprövad. Av vad det framgår i skrivelsen har det redan ansökts och ett beslut är fattat i ärendet.

Det bästa din vän kan göra i detta skede om hen är missnöjd med beslutet är att överklaga till Förvaltningsrätten.

Rådet är således att kontakta den socialtjänst som din vän tillhör för att dels gå igenom hur beräkningen har gjorts men också för att få hjälp att överklaga om det är det din vän vill göra.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter