Ekonomiskt bistånd för flytt utomlands

Ja så som rubriken lyder går det att söka ekonomiskt bistånd utav socialtjänsten för en flytt utomlands

Mats

Kommentarer

Hej!

Du har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd för en flytt utomlands, däremot är det oklart om du kommer att beviljas kostnaden eller ej. Om du har en pågående kontakt med handläggare på ekonomiskt bistånd bör du ta en kontakt med handläggaren och diskutera detta. Har du ingen kontakt med ekonomiskt bistånd får du ringa till mottaget för ekonomiskt bistånd där du är folkbokförd.

Vi önskar dig lycka till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter