Maximal hyra för inneboende

Hej! Jag hittar inte riktigt vart det står specificerat vad som är maximalt godtagbar hyra för inneboende. Är det densamma som 1-2 vuxen, dvs ca 6300?
Tack för er hjälp!

Inneboende söker nytt rum

Kommentarer

Hej!

Om du har en pågående kontakt med handläggare på ekonomiskt bistånd bör du ta kontakt och ha en diskussion med din handläggare. Då exempelvis storlek på lägenhet, disponibla rum som du får tillgång till, lägenhetens hyra och vad som ingår i det tilltänkta inneboendekontraktet kan påverka vad som bedöms vara en skäligt i hyra för en inneboende.

Vi hoppas att du finner ett nytt boende snart.

Vänligen

Soctanter

Soctanter