Insättningar från förra året

Hej,

Jag har fått en ny handläggare, hon undrade om mina insättningar vart dom är ifrån och jag förklarade. Kan det påverkas så jag inte får rätt till hyran, el osv? Jag visste inte det skulle räknas in då det var förra året än det är ju nytt år i år. Tacksam för svar. Vänligen orolig inneboende

Orolig inneboende

Kommentarer

Hej

Utifrån vad du beskriver ovan så låter det som om du uppbär löpande försörjningsstöd eftersom du nämner att du har bytt handläggare. Därför besvaras frågan utifrån detta.

Generellt gäller, då man uppbär löpande försörjningsstöd, att man alltid vid ansökningstillfället, ska redovisa alla inkomster under den gångna månaden. Om du har fått inkomster som inte tagits upp i föregående beräkningsperiod kommer den att medräknas vid den kommande. Det innebär att inkomster utbetalda i december månad kan komma att medräknas i januari om den inte har tagits upp vid tidigare beräkning. Detta gäller även om det varit årsskifte.

Utifrån att det är en individuell behovsprövning så ger vi dig dock rådet att kontakta din handläggare på socialtjänsten. Du kan då diskutera ditt specifika fall.

Vänligen

soctanterna

Soctanter