Barnens bästa i focus

Jag undrar , vart samhället fallerar när barn mår dåligt hos ena föräldern , upplever våld, bråk m,m?
Som förälder har jag totalt förlorat förtroende för socialtjänsten. När man uppenbart tar den ena förälderns parti , när man skriver felaktiga saker i dokumentationen , när man VET att det uppenbart finns våld i relation , den gamla som den nya.
När barnet uppenbart har lojalitetskonflikt för barn vill skydda sina föräldrar .
Som förälder vågar jag inte göra orosanmälan då socialtjänsten kommer lyssna på den manipulerande föräldern . Jag är inte ute efter att ta barn ifrån andra föräldern . Utan att den vuxne ska förstå barnets bästa . Att detta måste sluta . Att barnets bästa måste vara i focus . Det gör mig så ont att i vårt land Sverige kan manipulerande , farliga människor komma undan . Ni ser ju inte igenom dem . Har ni ens någon utbildning i våld i nära relationer?
Barnet är rädd för sin andra förälder , barnet känner sig inte trygg där , barnet är väldigt intelligent känslomässigt.
Man spelar upp en charad för myndigheter, men i verkliga fallet tar man aldrig något ansvar och man använder endast barnet som maktmedel?
Vi äger inte våra barn .

Var i allt detta är barnens bästa i focus ?
Jag ser och hör ett barn som är rädd för sin andra förälder, som behöver prata med någon professionell, men andra föräldern säger nej .
Där samhället tycks svika gång på gång .
En manipulerande förälder som inte tar ansvar och barnet som inte får det den behöver .
Det , det är riktigt hemskt .

.. vad hände med barns bästa i focus

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en besvärlig situation. Det framgår att du känner dig orolig för ditt barn, då du misstänker att det förekommer våld i den andre vårdnadshavarens familj.

Vi förstår också av dina rader, att du inte litar på socialtjänsten och att du ifrågasätter deras bedömningskompetens.

Vi tänker att du vid misstanke om våld, trots dina farhågor, ändå anmäler till socialtjänsten. Ibland finns inte underlag tillräckligt för att göra korrekta bedömningar. Vid flertal anmälningar kan bedömningarna klarna. Oavsett om anmälningar leder till något, så kan man i efterhand både för barnet och för sig själv kunna säga; jag gjorde så gott jag kunde.

Det framgår inte hur gammalt ditt barn är, men barn ska lyssnas på och ska ges möjlighet till enskilda samtal med socialtjänsten.

Om man inte är nöjd med handläggning av ett ärende kan man vända sig till IVO (inspektionen för vård och omsorg). IVO är socialtjänstens tillsynsmyndighet och har möjlighet att granska ärenden på socialtjänsten.

Hoppas du blir lite hjälpt av vårt svar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter