Hur informera vårdnadshavare?

Hej!
Jag har en fråga som gäller angående anmälningsplikten. Skolpersonal ska ju i vissa fall informera vårdnadshavare kring att en anmälan ha gjorts till exempel vid omsorgsbrist. Men har ni några konkreta tips på hur man ska berätta detta till vårdnadshavarna? Vad säger man och hur inleder man? Tänker på att det kan uppröra många känslor men att det är viktigt att en anmälan görs.

skolpersonal

Kommentarer

Hej!

Då det gäller din frågeställning kring konkreta tips hur ni som skolpersonal ska informera vårdnadshavarna vid en anmälan är denna mycket svår att svara på rent övergripande. Detta utifrån att varje fall är unikt. Vad man säger och hur man lägger fram det till vårdnadshavarna beror på flera olika faktorer som tex vad anmälan handlar om, hur vårdnadshavarna är som personer mm. Vissa saker ska ju dessutom inte vårdnadshavarna informeras om innan socialtjänsten har agerat i tex då det gäller misshandel och sexuella övergrepp.

För att få det bästa råden i de olika specifika fallen, råder vi dig att kontakta den socialtjänst dit familjen ska tillhöra. De kan ge råd och stöd i hur ni kan gå vidare och om och hur ni kan samtala med vårdnadshavarna.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter