Fången i samma lägenhet och i samma kommun pga försörjningsstöd

Jag har under en tid undersökt mina möjligheter att flytta och har nu fått veta att det finns flera fall där personer med försörjningsstöd blivit hemlösa efter att de flyttat in i en lägenhet i en annan kommun.

De har nekats försörjningsstöd pga den nya kommunen ansett att de inte planerat för sin försörjning genom att de flyttat till en dyrare lägenhet, dock inom maxtaket. Det handlar alltså om att man som jag redan har ett förstahandskontrakt men vill flytta av exempelvis hälsoskäl.

Det går heller inte att flytta mellan kommuner då den nya kommunen behöver ett hyreskontrakt för att kunna beräkna rätten till försörjningsstöd och hyresvärden å sin sida kräver att det ska finnas BEVILJAT försörjningsstöd för att överhuvudtaget kontrakt ska kunna skrivas.

Jag ska säga att detta gäller både flytt mellan kommuner i Stockholm och flytt från Stockholm och ut till mindre orter i landet.

Tydligen har också socialtjänsterna möjlighet att ge sk karensmånader och straffa personer ekonomiskt för att man valt att flytta in till en ny kommun och en dyrare lägenhet men då fortfarande behöva försörjningsstöd.

Jag känner att mitt liv är förstört på grund av de regler som finns kring det här. Jag kan varken flytta till annan kommun i Stockholm och inte heller till den ort där min familj och släkt bor utan jag är förpassad till en lägenhet och en ort där jag inte trivs. Jag räknar inte med att kunna få ett arbete och kan inte den vägen kunna flytta och få ett kontrakt. Min socialsekreterare är inte till någon hjälp i detta.

Är jag alltså fången här där jag bor på grund av regelverket och kommunernas tolkning av socialtjänstlagen? Ska mitt liv vara förstört för att jag inte får något arbete och kan flytta dit jag vill bo?

Anna

Kommentarer

Hej

Du verkar redan ha undersökt vilka möjligheter du har att flytta till en annan kommun/ort. Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men grundprincipen är att du kan flytta vart du vill men om du är aktuell på försörjningsstöd så är det vissa regler/riktlinjer (som du själv nämner) du har att förhålla dig till.

Du har alltid rätt att ansöka och besluten kan alltid överklagas till Förvaltningsrätten men vi vill ändå råda dig till att göra en stabil flytt så att du inte hamnar i en än svårare situation än vad du befinner dig i nu. Det säkraste du kan göra är att kontakta den kommun du har för avsikt att flytta till och kontrollera vilken som är deras högsta godtagbara hyra och dessutom även prata med den handläggare du har i den kommun du bor i för att säkra upp. Vi kan dock inte garantera att du beviljas försörjningsstöd då alla ansökningar bedöms individuellt.

Hoppas det löser sig för dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter