Daglig verksamhet i vistelsekommun?

Hej! Som rubriken lyder - är det möjligt att ansöka om och bli beviljad daglig verksamhet i sin vistelsekommun, fastän man är skriven i annan kommun? I mitt fall handlar det om att jag har två bostäder i olika kommuner som jag rör mig mellan - en bostad där jag vistas mest med min familj och en övernattningslägenhet som jag är skriven på och vistas i för att underlätta mina många sjukhusbesök. Tack för svar!

LSS-funderare

Kommentarer

Hej!

Rätt till insatsen daglig verksamhet regleras i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I den 16 § LSS framgår att en kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Socialtjänsten har alltså att ta reda på var den enskilde har sin huvudsakliga dygnsvila och anknytning, det vill säga var hen är bosatt, för att kunna bedöma om rätt till daglig verksamhet finns.

Vi föreslår att du kontaktar handläggare i den kommun som du vill ansöka i för att föra en dialog. Om det är i Malmö du vill ansöka hittar du mer information på nedanstående länk. Observera att du ska kontakta handläggare utifrån vilken dag i månaden du är född. Alla LSS-handläggarna har telefontid mellan 08:45-09:45.

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Funktionsnedsattning/Kontakta-b...

Vi önskar dig lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter