Flytta hemifrån

Hej, jag är 16 snart 17 år gammal. Hela mitt liv så har jag flyttat från olika slags jourhem fram och tillbaka. Nu bor jag hemma igen med min familj men trivs inte och socialtjänsten anser inte att de kan göra något. Även om de kunde placera mig så är jag trött på att aldrig ha ett stabilt boende. Jag söker jobb men får inget. Har alltid tagit mycket ansvar och skulle vilja bo ensam, är det möjligt?

Vill bort

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du haft en tuff uppväxt, att du har behövt flytta mellan olika hem. Vi förstår om du vill skapa ditt eget hem och ha en trygg bas.

Du skriver att du är 16 år gammal och att du söker arbete för att kunna möjliggöra en flytt. Det är beundransvärt att du är så pass ung och driftig. Samtidigt vill vi påminna om vikten av utbildning. Som du redan har märkt är det svårt att få ett arbete och de flesta arbetstillfällen idag kräver någon form av formell kompetens och utbildning. Att utbilda sig blir därför ett viktigt steg till ett framtida arbete där du kan trivas och förtjäna ditt uppehälle så att du har möjlighet att göra vad du vill i ditt liv.

Du skriver att du tidigare varit placerad av socialtjänsten vid flera tillfällen, men att du nu bor hemma igen och att det inte fungerar. Vi tänker att du skulle kunna diskutera med socialtjänsten hur din nuvarande situation ser ut och hur det påverkar dig. Kanske kan det finnas en möjlighet för dem att hjälpa dig på något sätt. Du kan alltid diskutera möjligheten till placering i ett stödboende.

Vi önskar dig lycka till och hoppas du kan få hjälp att hitta en bra lösning för din situation!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter