Lvu & graviditet

Hej!

Min vän har precis fått reda på att hon är gravid. Hennes första dotter är felaktigt tagen av Soc.

Hon bor nu i en ny kommun och nytt län.

Men det hon egentligen undrar över , om den gamla kommunen få reda på graviditeten, vad kan de då göra? Eftersom det egentligen inte är deras ärende längre. Förstår såklart att de kan anmäla oro. Men utöver det?

Sen även , om det skulle komma in oro, har väl mamman och barnet endå rätt till en ny utredning när Barnet väl är fött? Skulle det även kunna vara en liten fördel att hon får ett nytt barn för att kunna bevisa att hon visst kan och då
Kanske rätten går på henne och advokatens linje istället? För att den nya kommunen kanske kan vittna till hennes fördel då?

Alt att både mamman + barnen får åka iväg till ett utredningshem? För då har hon en chans att visa att hon kan ta hand om 2 små barn samtidigt

Jag ser det på ett sätt som en fördel. För nu kan hon äntligen få bevisa att hon visst kan. Att allt som Soc har sagt är lögner. Men samtidigt förstår jag att hon är extremt rädd. Men i nuläget har hon ingen kontakt med den nya kommun på barn & familj sidan och det ska helst vara så.

Sen en hellt annan fråga. Hon har överklagat ett beslut till fr att få åka till ett utredningshem med sin första dotter. Då flickan är felaktigt tagen. Ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten. Men hur stor chans tror ni att det är att förvaltningsrätten går
På min väns sida? Om man tänker att hon verkligen gör allt för att få vara med sin dotter , borde väl det vara en fördel tänker jag iallafall. För alla förtjänar en ärlig chans alt en andra chans

Förstår att ni bara kan svara generellt. Men jag ville endå fråga , för jag vill vara ett stöd för henne.

Laila

Kommentarer

Hej!

Du skriver att din väninnas barn är omhändertaget och du är nu orolig för att även det barn som din väninna nu väntar ska omhändertas av socialtjänsten. Vi förstår att du är orolig för din väninna och hennes barn. Vi tycker det är bra att du försöker ta reda på information för att hjälpa din väninna.

Vi förstår att det kan vara svårt som närstående att se hur barn omhändertas och placeras i en annan familj. Det vi tänker är viktigt att förmedla är att dessa beslut alltid görs efter noga övervägningar av vilka konsekvenserna kan bli för barnet. Alla beslut som socialtjänsten fattar om barn ska utgå från barnets bästa. Ibland kan det gå emot vad föräldrar eller andra närstående anser vara bäst för barnet. Det finns dock vissa fall där oron för barnet är så pass hög att socialtjänsten måste placera barnet i en annan familj. Det kan röra sig om allvarliga brister i föräldraförmågan eller att man helt enkelt bedömer att föräldrar inte kan skydda sina barn. Du skriver att alla förtjänar en andra chans, vilket oftast är sant. När det gäller barn har dock socialtjänsten ett extra ansvar för att se till att de inte far illa och det innebär att det kan behövas stora förändringar för att ett barn ska kunna återvända hem till sina föräldrar. Kanske kan det underlätta för dig om du tänker på din väninnas barn och vad som är bäst för barnet, och inte för mamman.

Du undrar vad din väninnas gamla kommun kan göra om de får reda på att hon är gravid. Om de är oroliga för det ofödda barnet har socialtjänsten som myndighet skyldigheten att göra en orosanmälan till den nya kommunen där din väninna är folkbokförd. Det kommer också föras en dialog mellan kommunerna om var ärendet bäst kan handläggas. Precis som du skriver kommer det göras en ny utredning avseende det ofödda barnet när barnet väl är fött. I den utredningen kan socialtjänsten dock ta in uppgifter från den gamla kommunen, exempelvis anledningen till varför det äldre syskonet omhändertogs. Detta för att kunna bedöma om det fortfarande finns samma risker, behov av skydd eller brister i omsorgen som kan påverka det ofödda barnet.

Du undrar om den nya kommunen kan vittna till din väninnas fördel så att hon och båda hennes barn får placering på utredningshem, så att din väninna kan visa sin förmåga att ta hand om barnen. Den nya kommunen kan inte bestämma att det äldre barnet ska placeras tillsammans med sin mamma på ett utredningshem. Det är den socialtjänst som har fattat beslut om att omhänderta barnet som har ett vårdansvar för barnet och som bestämmer var barnet ska bo. Vid LVU görs regelbundna prövningar om rättens beslut om omhändertagande ska kvarstå eller inte.

Du undrar också hur stor chans det är att Förvaltningsrätten dömer till din väninnas fördel och omprövar beslut om placering och väljer att placera barnet med sin mamma på utredningshem. Vi kan inte uttala oss om detta då vi inte är insatta i ärendet.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter