Min vän har tappat hoppet om att någonsin träffa sina barn del 2

Hej
Har tidigare skrivit dom rubriken lyder så är detta en fortsättning på det inlägget. Det har blivit fastställt i tingsrätten att pappan har fått ensam vårdnad å min vän har som sagt inte träffat sina döttrar på ett år.då detta är en lång historia så framkom inte allt i mitt förra inlägg, till följd av alla mot gångar å tingsrättens dom så blev min väns drog intag allt oftare,hon vill till ett behandlingshem men hennes tillit till socialtjänsten är noll. Har en förälder med behov av behandling(min vän) nån form av prioritering gällande att få komma iväg så snart som möjligt till ett behandlingshem pga att det finns barn med bilden? Jag har fått kontakt med min väns mamma som finns där för sin dotter,men hon får det att låta så lätt vilket gör min vän frustrerad å arg/ledsen. Jag har blivit lite som en medlare mellan min vän å hennes mamma pga att deras kommunikation alltid slutar i frustration å missförstånd. Jag har inga problem med att vara behjälplig men hur ska jag övertyga min vän att hon måste ha med socialtjänsten att göra även fast hon saknar förtroende för dom. Min fråga är egentligen om man som förälder är prioriterad med en betydligt kortare väntetid för att få komma iväg till ett behandlings hem?
Mvh

Min vän har tappat hoppet om att någonsin träffa sina barn del 2

Kommentarer

Hej!

Vad fint att du påtagit dig rollen av att försöka medla mellan din vän och hennes mamma. Vi förstår dock att det är en tung roll att axla.

Det finns ingen automatisk prioritet i att bli beviljad behandling om man har barn, som vi känner till, men alla ärenden bedöms individuellt och barn behöver båda sina föräldrar.

Alla har rätt att söka behandling utifrån sitt missbruk. Tillsammans med handläggare utreds missbruket. Utifrån missbrukets omfattning och innehåll bedöms adekvat behandling i samförstånd med sökande.

Det finns olika insatser, t.ex behandling i öppenvård, det vill säga, man bor hemma och deltar i program/behandling dagtid. Det finns också flera Institutioner med olika behandlingsmodeller.
Vi förstår det som att din väninna har svårt att lita på socialtjänsten. Du kan, om det skulle vara lättare/tryggare för din väninna, följa med socialtjänsten som stöd.

Att få hjälp och stöd ut ur missbruket, kan ju vara enda möjligheten för din väninna att åter få upp kontakt och umgänge med sitt barn. Din väninna behöver göra ett val.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter