Flytta

Hej!
Min mamma och min bor bodde tillsammans och nu vill min bror flytta själv och min mamma kan inte bo ensam eftersom hon har några problem och nån måste ta hand om henne. Jag själv bor i stockholm och studerar där. Min fråga är om socialtjänsten kan hjälpa min mamma och jag hitta ett boende i stockholm så kan jag vara med henne och ta hand om henne. (Jag är 17 år och bor tillsamman med en familj (alltså bara under skoltiden) och har bara ett rum och betalar hyra.)

Sahar

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är orolig för hur det ska bli för din mamma nu när din bror inte längre bor tillsammans med henne och tar hand om henne.

Du skriver att din mamma behöver hjälp i hemmet och någon som tar hand om henne. Kan det vara så att hon är berättigad insatser från kommunen? Ni skulle kunna kontakta kommunen för att höra om det är så att din mamma har rätt till hjälp i hemmet.

Du undrar också om din mamma och du kan få hjälp att hitta en bostad i Stockholm. Socialtjänsten har som regel inga lägenheter att dela ut till enskilda. Om din mamma vill flytta till en annan kommun får hon göra som alla andra, kontakta hyresvärdar och ställa sig i deras bostadskö. Ni kan alltid kontakta Stockholm stad för att förhöra er om de har en kommunal bostadskö som din mamma och du kan ställa er i. Din mamma kan också kontakta privata hyresvärdar samt privat personer som hyr ut i andrahand. Det vilar alltså ett stort ansvar på den enskilde att själv ordna och kunna betala för ett boende om man önskar flytta. Om din mamma uppbär ekonomiskt bistånd kan hon kontakta socialtjänsten i Stockholm när hon har hittat ett lämpligt boende för att förhöra sig om deras regler kring högsta godtagbara hyreskostnad.

Om en anhörig har behov av t.ex. äldreboende eller annat behovsprövat boende, finns goda möjligheter att få sådant boende i annan kommun med hänsyn till att närstående finns i den kommunen.

Vi hoppas det ska lösa sig på ett bra sätt för dig och din mamma!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter