LVM hot

Hej,

Jag har precis kommit till en behandling, som jag fått acceptera mot min vilja eftersom soc hotar med LVM. Placeringen skall vara i två månader.

Arrangemanget ställer till det för mig vad gäller studier, arbetsträning och sjukgymnastik med mera. Överhuvudtaget känner jag mig väldigt störd både pga detta och att jag mentalt mår väldigt dåligt av detta.

När kan jag bryta denna "frivilliga" behandling utan att behöva råka ut för tvångsåtgärder enligt LVM?

Tacksam för skyndsamt svar!

Klas

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att din situation stör ditt vanliga liv och att du känner dig tvingad att delta i den så kallade frivilliga behandlingen under hot.

Vi förmodar att du har ett missbruksproblem, som du kanske själv har svårt att inse vidden av. Om man är föremål för eventuella tvångsåtgärder bedöms missbruket vara omfattande. Med omfattande menas att det äventyrar ditt liv och din hälsa både i nuläget och på sikt och därmed dina möjligheter till studier och ett normalt liv. Läs mer:

LVM § 4
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Att vårdas på frivillig väg är oftast till fördel för den enskilde; både motivationsmässigt, innehållsmässigt och tidsmässigt. Att vårdas enligt LVM innebär placering på en SiS-institution (statens institutionsstyrelse) och vårdtiden är upp till 6 månader och kan förlängas vid behov.
Det finns ingen speciell tid som gäller för att avbryta din behandling och fortfarande vara föremål för bedömning enligt LVM. Allt handlar om ditt missbruk och det skick du befinner dig i.

Vårt råd är att du försöker göra det bästa av den situationen du befinner dig i; tar del av motivationsarbetet och de verktyg du får för att sedan börja ditt drogfria liv. Prata med personalen på behandlingshemmet och försök förklara för dem vad som är viktigt för dig. Kanske går det att arrangera så att du både kan studera på nätet och få möjlighet att träna och göra det som du tycker är bra för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter