Byte av veckor bara så där.

Mitt barns pappa och jag har delad vårdnad. Nu vid årsskiftet blev det så att barnet varit dubbla veckor hos mig för att vi skulle "hamna rätt" i veckorna/helgerna. Detta har jag skrivit till honom om vid 3 tillfällen under hösten och vintern, han har godkänt att vi gör så. Nu vill han dock byta detta då hans sambo börjat jobba andra helger. Vi har ytterligare fyra barn i vår familj som har detta schemat, varav två av dem har domslut på detta så det är inte förhandlingsbart att byta där.

Är det skäl nog att tvinga sig till ett byte för att hans sambo jobbar den helgen mitt barn är där? Barnets pappa jobbar alltså inte helger, utan de vill byta för att de ska ha sina två barn samma helger.

Jag har lagt schema på mitt arbete utefter våra tidigare bestämmelser, likaså min sambo. Utöver arbetet är det även andra faktorer i familjen som påverkar att ett byte inte skulle fungera för oss.

Visst kan han väl inte bara ändra på det för att detta "passar dem bättre", det påverkar ju så många fler!

Hej

Kommentarer

Hej!

Det låter som det uppstått en komplicerad situation vad gäller umgänget med ert barn.

Det är svårt att bestämma över hur andra planerar sitt liv. Det bästa är naturligtvis om man gemensamt kan komma fram till en planering som passar båda föräldrarna och också blir bra för barnet.

Om man inte kan lösa detta rekommenderar vi att ni kontaktar familjerättsbyrån, för att få hjälp att prata igenom situationen och också få hjälp att skriva ett juridiskt avtal om hur det ska se ut. Förutsättningen för detta är att ni båda föräldrar samtycker till ett möte på familjerättsbyrån.

Vi tänker att båda föräldrar kan ha sina bevekelsegrunder men att barnet måste stå i fokus i planeringen. Barn mår ju som bekant bäst om föräldrarna kan samarbeta och ha en god relation.

Ett tips kan vara att skriva ned hur du tänker och varför, utifrån din situation och öppna för lösningar istället för att hävda din rätt. Kanske kan man tillgodose den ene föräldern varannan gång och den andre varannan även om det kan störa kontinuiteten i umgänget? Frågan behöver naturligtvis ställas; vad innebär det i så fall för vårt barn.

Familjerätten har telefontid alla vardagar och har telefonnummer 040 345248

Vi hoppas att er situation kan lösa sig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter