Boende

Hej!
Om ett barn har separerade föräldrar med gemensam vårdnad och ena föräldern dör. Måste då barnet som är över 12 flytta hem till den andra föräldern som hen absolut inte vill till eller kan hen bo hos mor/farföräldrar som barnet själv vill?

Kristina

Kommentarer

Hej!

Som vårdnadshavare har man den rättsliga vårdnaden. Det innebär att vårdnadshavaren bestämmer över barnets personliga angelägenheter och beslutar i viktiga frågor som rör barnet. Följaktligen är det vårdnadshavaren som bestämmer var barnet ska bo.

Det naturliga brukar vara att barnet flyttar till sin andre vårdnadshavare om den andre vårdnadshavaren dör.

Det kan ibland finnas skäl att lösa boendet för barnet på andra sätt. Barn kan tillfälligt bo hos anhöriga t.ex mor/farföräldrar en kort period, (ca två, tre månader) enligt frivillig överenskommelse mellan vårdnadshavare och mor/farföräldrar. Då ett barn ska vara mer än tillfälligt boende hos annan än vårdnadshavare ska detta anmälas till socialtjänsten.

Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Full bestämmanderätt har man inte förrän man fyllt 18 år. Då ett barn ska vara mer än tillfälligt boende hos annan än vårdnadshavare ska detta anmälas till socialtjänsten.

I de fall där barnet och dess vårdnadshavare och barn inte är överens om boendet, kan man vända sig till socialtjänsten för att få hjälp att reda i situationen. Primärt är det som tidigare sagts, vårdnadshavaren som bestämmer var barnet ska bo.

Det finns också fall där barnet inte får sina grundläggande behov tillgodosedda hos vårdnadshavare alternativt att barnet för en destruktiv tillvaro och vårdnadshavare av olika skäl inte klarar att begränsa sitt barn. Detta behövs då utredas på socialtjänsten för att man ska kunna få hjälp och stöd i situationen alternativt en bedömning utifrån en grundläggande utredning om barnet ska bo hos någon annan.

Vårdnadshavare och/eller barn kan vända sig till socialtjänsten. Barnet kan förslagsvis vända sig till till t.ex. kuratorn på sin skola eller annan vuxen för att få hjälp till kontakt med socialtjänsten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter