Kan man låna pengar av socialtjänsten?

Jag och min sambo har bott separerade under några år men flyttade ihop under hösten. Vi har ett barn i skolålder ihop.

Min sambo fick löneutmätning från KF i samband med att vi flyttade ihop. Detta hade vi budgetterat för, men vad vi inte hade räknat med var att jag skulle bli sjuk och sjukskriven. Dessvärre gjorde min arbetsgivare någon miss i samband med anmälan om sjukskrivning till försäkringskassan, så jag har stått helt utan pengar under ett par månader nu. Försäkringskassan har varit behjälplig på alla sätt och vis och ligger på min arbetsgivare för att få det hela rätt, men faktum kvarstår: jag har inte fått någon utbetalning ännu och vi kan inte leva på min mans lön efter löneutmätning då denna knappt täcker hyran. Nu är vi inne på den 2:e månaden utan att jag har inkomst. Jag har börjat arbeta igen efter sjukskrivningen, men räkningarna släpar efter. Jag är verkligen rädd att jag också ska hamna hos kronofogden eller att jag ska bli av med min bostad.

Då jag redan har tagit ett lån för att finansera min bostad så är jag nekad att låna mer än så, meddelade banken. Försäkringskassan - som verkligen har hjälpt till för att lösa det hela - menar att jag bör få utbetalt från dem retroaktivt inom en månad, men jag behöver pengar NU. Jag har fått låna av familj, vänner och bekanta hittills för att klara mig, men ingen mer kan ställa upp för att låna ut mer och pengarna är sedan en vecka helt slut.

Kan socialtjänsten bistå med ett litet lån för mat och busspengar till jobbet och som jag kan betala tillbaka om inom ett par veckor eller max en månad när jag får den retroaktiva utbetalningen från försäkringskassan?

E

Kommentarer

Hej!

Det låter som ni hamnat i en besvärlig oförutsedd situation.

Det finns möjlighet att ansöka om nöd på socialtjänsten om man helt saknar ekonomiska medel och tillgångar. En nödprövning innebär att man eventuellt kan få hjälp med det mest basala, som t.ex. medel till mat under en kort period.

Det finns också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd, det vill säga full riksnorm och kostnader så som hyra och el. Då utreds er ekonomiska situationen tre månader tillbaka i tiden samt vad ni själva gjort och gör för att lösa er situation. Vid en sådan ansökan är det viktigt att ni meddelar att ni har inkomst från Försäkringskassan som väntar. I fall där personer väntar på inkomst som avser den period man ansöker om bistånd för, men som utbetalas i efterskott, kan socialtjänsten bevilja ekonomiskt bistånd mot återkrav. Det innebär en plan om att biståndet ska återbetalas till socialtjänsten.

Vi rekommenderar er att vända er till mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd, på det socialtjänstområde som hanterar din folkbokföringsadress. Kommunens kontaktcenter kan hjälpa er rätt; tel: 040 34 10 00

Vänligen
Soctanterna

Soctanter