Barnbidrag räknas val av på socialnormen?

Om man har barnbidrag och samtidigt lever på socialnormen, r det väl meningen att barnbidraget skall ingå i försörjningssumman? Läste om en familj som hade sparat hela barnbidraget under flera år, och samtidigt uppburit socialnormen varje månad. Detta låter inte rimligt tycker jag. Vad gäller?

Anna A.

Kommentarer

Hej!

Alla inkomster, inklusive barnbidrag, tas upp som inkomst i en beräkning och räknas därmed av från det bistånd som utbetalas vid ansökan om ekonomiskt bistånd.

Det ekonomiska biståndet ska täcka människors basbehov av försörjning men biståndsbeloppet bedöms också individuellt. Om man sparar ekonomiska medel ska detta redovisas och bedöms i de flesta fall som en tillgång vid senare ansökan.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter