bostad för 22-åring med autism

Hej,

Min son som är 22 år och har autism har nyligen fått avslag på sin ansökan om LSS-boende med hänvisning till att hans behov kan tillgodoses i hemmet. Han bor hos mig och är hos sin pappa varannan helg. Vi har också fått beslut om korttidsboende en helg per månad men det har inte kommit i gång än. Min ork är i stort sett slut! Han har två yngre syskon som hela sitt liv har fått komma i andra hand och hela situationen är påfrestande för hela familjen. Min son önskar inget hellre än att få flytta hemifrån. Finns det något jag kan göra? Vart ska jag vända mig? Det finns inte ens på kartan att han skulle klara att söka bostad själv och jag gissar att han inte är en särskilt attraktiv hyresgäst med tanke på mycket låg inkomst (aktivitetsersättning) och ofta störande och avvikande beteende (högljudd och utåtagerande). Snälla hjälp!

Gablex

Kommentarer

Hej!

Det låter som er familj har en besvärlig situation och det är svårt att ge er ett konkret råd. Vi hoppas att följande information kan hjälpa er på vägen.

Vi förmodar att du har information om hur man överklagar beslutet, vilket man har rätt till. Man kan också kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som är socialtjänstens tillsynsmyndighet, för att diskutera situationen. IVO har tel: 010 7885000.

https://www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-socialtjansten/

Nedan finns en länk till olika insatser avseende LSS. Kanske går det att ansöka om ytterligare komplement i form av andra stödinsatser medan ni driver boendefrågan för er son. Ett annat alternativ kan vara att prata med umgängesföräldern om hur du känner för att möjligen dela upp umgänget mer.

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-va...

Vänligen
Soctanterna

Soctanter