Påverkas Mina Föräldrars Socialbidrag Av Att Jag sparat pengar i sex år av min barnbidrag?

Hej jag har redan frågat en fråga här. Jag har försökt nå chefen på sociala bistånd men hon svarar inte på men telefon och jag undrar om hur skulle jag kunna göra för att jag får tillbaka mina pengar och kunna föra det Vidare till domstolen.

Fråga

Kommentarer

Hej!

Du undrar hur du kan få dina pengar tillbaka. I din förra fråga framkom att pengarna har tagits upp som inkomst i en beräkning av ekonomiskt bistånd.

Om du vill att ett beslut fattat av socialtjänsten ska omprövas måste beslutet överklagas av den eller dem som har gjort ansökan. Överklagan görs till förvaltningsrätten men överklagan ska inledningsvis skickas in till kommunen, det vill säga er socialtjänst.

Om ni har fått ett avslagsbeslut från socialtjänsten, står det i beslutet hur ni ska göra för att överklaga. Tänk på att överklagandet måste skickas in inom en viss tid efter att ni fått ta del av beslutet. Hur lång tid ni har på er står också i beslutet.

Tillvägagångssätt för att överklaga beslut går även att läsa om på följande länk:

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Overklaga-beslut-om-bistand.html

Vi hoppas att ni får kontakt med chefen på socialtjänsten och blir hjälpta vidare. Ni kan även få information från socialsekreteraren om hur ni kan gå tillväga för att överklaga beslutet.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter