Förskoleavgift vid gemensam vårdnad?

Hej. Om man är skilda och har gemensam vårdnad, hur fungerar det om man ansöker om bistånd för förskoleavgiften? Om man har ekonomiskt bistånd, kan man då ansöka om bistånd för "sin" halva eller blir den andra föräldern tvingad att stå för avgiften själv om han eller hon arbetar?

C

Kommentarer

Hej!

Du har frågor angående bistånd för förskoleavgiften vid gemensam vårdnad. Rent generellt är det föräldrarna som gemensamt kommer överens om ekonomiska frågor som rör deras barn.

Om föräldern/föräldrarna har ekonomiskt bistånd är det en uppgift som ska rapporteras till Förskoleförvaltningen i en så kallad inkomstanmälan. Ekonomiskt bistånd räknas inte som avgiftsgrundande inkomst. Där igenom finns inte heller behov om ekonomiskt bistånd för kostnaden eftersom det då inte finns någon kostnad.

Om en av föräldrarna arbetar och ni båda rapporterat era inkomster kan det vara att avgiften för förskolan är baserad på den ena förälderns avgiftsgrundande inkomst (lön). I Malmö är riktlinjen att avgiften vid gemensam vårdnad debiteras den vårdnadshavare barnet är folkbokfört hos. Om synnerliga skäl föreligger kan undantag från det göras.

För frågor om avgiften kan ni kontakta debiteringen på telefonnummer 040-34 51 35. Se även länk för mer information om förskoleavgift:

https://malmo.se/Service/Utbildning-och-forskola/Avgift-for-plats-pa-for...

Alla ärenden är individuella och det kan finnas variation beroende på var barnet är folkbokfört och hur umgänget ser ut. För att få svar på vad som gäller i just ert fall, rekommenderas kontakt med socialsekreteraren på ekonomiskt bistånd.

Hoppas du har blivit hjälpt av vårt svar!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter