Sol placering

Hej! Har begärt hem min dotter på 2,5 år och enligt lag får de ta Max 4 månader att göra en utredning och då är min fråga, vad skulle göra att jag blir nekad att få hem dottern? Har BVC, familjerätten och bup på min sida, håller inte på med droger eller alkohol, har en sjukdom som gör att jag är nedstämd men blir medicinerad av och har även intyg från läkare där jag är kapabel till att ta hand om min dotter, hennes pappa har inte funnits så mycket i bilden sen Soc kom in, blev aldrig erbjuden stöd utan dom satte frivillig placering pågrund av att mitt mående gick ner i en period. Tycker jag uppfyller dom kraven som är satta på nog då jag har egen bostad, jobb, ekonomi m.m.

Orolig mamma till 2 åring

Kommentarer

Hej!

Vad skönt att du mår bättre! Det låter som att du har mycket i livet som går bra för dig!

Du undrar vad du ska göra om du blir nekad att få hem din dotter.

Du beskriver att det är en frivillig placering som du samtyckt till. När ett sådant samtycke dras tillbaka av barnets vårdnadshavare så bestämmer vårdnadshavaren var barnet ska bo. Det finns dock tillfällen då socialtjänsten behöver överväga om LVU (Lagen om vård av unga) ska tillämpas. Detta beslut fattas om socialtjänsten bedömer att barnets hemmiljö har så allvarliga brister att inte barnet bedöms få sina behov av trygghet, omsorg och säkerhet tillgodosedda.

Om det inte föreligger skäl för LVU, kan dock socialtjänsten besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud enligt § 24 SoL. Beslutet fattas utifrån vad som är bäst för barnet. Anledningen kan vara t.ex. att barnet bott länge i familjehem och har en så stark anknytning till familjehemmet att det skulle inverka negativt på barnet att abrupt lämna familjehemmet. Fler omständigheter som beaktas är barnets ålder, utvecklingsgrad, egenskaper och känslobindningar samt olika levnadsförhållanden i familjehemmet och barnets biologiska hemmiljö. Föräldrarnas kontakter med barnet under tiden de varit åtskilda kan också spela in.

Generellt gäller att oavsett ett barn är frivilligt placerat eller inte, så ska alltid barnets bästa vara prioriterat vid en hemflyttning. Det brukar nästan alltid gagna barnet (beroende på ålder) att ett avsked från ett familjehem och en återförening med vårdnadshavare görs succesivt.

Prata med barnets handläggare och lägg tillsammans upp en plan för hur en hemflyttning av ditt barn bäst kan göras.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter