Om flytt

Hej. Jag har försökt kontakta min sochandläggare men hon svarar inte på sin mobil så provar ställa frågan här.
Jag och min pojkvän vill flytta ihop, han bor i en annan kommun å jag vill flytta dit för vi väntar barn. Får jag skaffa lägenhet ihop med han? Han får pengar från arbetsförmedlingen för han inte har något jobb.
Om jag säger upp min bostad, betalar socialen 3 månaders hyra då?
Och hur byter jag soc till en annan kommun?

Funderaren

Kommentarer

Hej!
Det är ingen som kan förbjuda dig att flytta till annan kommun eller flytta tillsammans med din pojkvän. Om ni blir sammanboende och berättigade till försörjningsstöd räknas era gemensamma inkomster om ni ansöker om ekonomiskt bistånd.

Det är viktigt att du åter försöker få kontakt med din socialsekreterare och informera dig om vad som gäller om du flyttar till annan kommun. Din socialsekreterare kan svara på vad som gäller avseende uppsägningshyror och vad som gäller i ditt fall vid byte av socialtjänst till annan kommun.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter