Har jag rätt eller fel när det gäller återkrav

Hej undrar om det är rätt beräknat när det gäller återkrav då min som inte hade någon annan inkomst i Maj och var berättigad med social bidrag. Försäkringskassan har beviljat aktivitetsersättning för perioden 1 juni vilket skulle ha utbetalats den 18:e juni. Enligt den beräkning hon gjort så har han betalat tillbaka försörjningstöd under perioden 20 Maj till och med 18 september. Jag anser att han inte ska betala perioden 20 maj till och med 18 juni då han borde ha fått försörjningstöd då han inte hade någon annan inkomst.

yvonne

Kommentarer

Hej!

Vi kan inte avgöra om detta är rätt eller fel men råder dig att hjälpa din son att prata med socialtjänsten angående återkravet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter