Hyra från föräldrar

Hej

Det är så att jag har flyttat ut p.g.a problem hemma med föräldrarna men vi har kunnat lösa det på ett sätt där jag fick hyra en lägenhet från de men är inte säker om jag kan få ekonomisk bistånd för hyran. Jag har tagit ekonomisk bistånd sedan en bit tillbaka då jag varit arbetssökande. Socialsekreteraren jag prata med begärde grundhyra och så vidare men behövs det verkligen?

mvh
Erik

Erik

Kommentarer

Hej
Vad vi förstår kan du inte bo hemma på grund av att det uppstår problem med dina föräldrar och har därför valt att flytta.

Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap. Socialtjänstlagen (SoL) Enligt 4 kap 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstöd ska utgöra ett yttersta skyddsnät, för att människor ska klara sin försörjning. D.v.s. först om en person inte klarar sin försörjning på något annat sätt, har den rätt till försörjningsstöd. Socialtjänsten gör därför en individuell behovsprövning.

De beaktar vilka tillgångar den enskilde själv har och vilka andra möjligheter den enskilde har att få sina behov tillgodosedda.

Vad gäller din fråga om utredningsförfarande måste din handlägga utreda din ansökan vilket innebär att du måste besvarar ett antal frågor kring din ansökan. Detta för att din handläggare ska kunna göra en bedömning om du är berättigad till försörjningsstöd för din hyra eller inte.

Har du undringar kring frågorna kan du alltid kontaktad din handläggare och få svar på din specifika situation.

Vänligen

Soctanterna
I

Soctanter