Anmäla

Går det att anmäla en socialsekreterare för upprepade lögner?

Gunnar

Kommentarer

Hej!

Inspektionen för vård och omsorg (länk nedan) är tillsynsmyndighet för socialtjänsten och du kan göra anmälan dit. Du kan även ta kontakt med den som är chef på den aktuella enheten och säga att du har klagomål på socialsekreteraren.

https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/avdelning-syd/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter