Faktisk strafftid

Det framgår på sidan 60 i Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten (Ekonomiskt bistånd) att personer som avtjänar en "faktisk strafftid" på högst sex månader bör ges ekonomiskt bistånd till den faktiska boendekostnaden under hela strafftiden, om de annars riskerar att bli bostadslösa. Vad avses med faktisk strafftid? Den utdömda strafftiden eller den tid som den dömde faktiskt ska avtjäna sitt straff i fängelse, vilket normalt är två tredjedelar av det utdömda straffet?

Undrande

Kommentarer

Hej!
Socialtjänsten tittar på den faktiska strafftiden vid bedömning om ekonomiskt bistånd till boendekostnaden under anstaltsvistelsen. Hänsyn tas till reglerna för villkorlig frigivning. Den effektiva tiden i anstalt beräknas därefter.

Det som gäller är således den tid som den dömde faktiskt ska avtjäna sitt straff i fängelse och inte den utdömda strafftiden.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter