Går det att flytta till annan kommun med försörjningsstöd?

Jag vill på grund av en störande granne och på grund av dåligt mående flytta till en annan lägenhet och det blir då förmodligen till en annan kommun pga minskade pendlingsavstånd.

Dock så kräver hyresvärdarna generellt att försörjningsstöd redan är BEVILJAT inom samma kommun för att få ett kontakt. Socialtjänsten å sin sida måste se ett hyreskontrakt i den nya kommunen för att kunna göra en beräkning och bevilja försörjningsstöd.

Hur löser man en sådan situation?

Jag har haft försörjningsstöd i tio år och räknar inte med att få något arbete och planerar alltså inte för att kunna försörja mig. Jag behöver dock flytta av hälsoskäl.

Min egen socialsekreterare vill jag inte prata med och socialtjänsterna har heller inte viljan att hjälpa till så länge man redan har ett boende.

Hur ska jag komma vidare för att kunna flytta?

Sara

Kommentarer

Hej!
Du skriver att du vill flytta på grund av en störande granne och dåligt mående, du vill eventuellt flytta till en annan kommun.

Det verkar som du redan tagit reda på en del som till exempel att flera hyresvärdar inte godkänner försörjningsstöd från annan kommun. Kanske att du kan hitta en hyresvärd som godkänner detta men tänk då på att det kan skilja mellan kommuner vad som godkänns i hyreskostnader så att du inte blir nekad försörjningsstöd i den nya kommunen om du ansöker där.

Generellt kan sägas att det inte är lätt för en person med försörjningsstöd att flytta till en annan kommun. Den nuvarande kommunen ska betala flyttkostnader och första månadshyran i en ny kommun. Men de ska även flytta över ärendet om personen kommer att vara i fortsatt behov av försörjningsstöd. Det måste också finnas en hållbar planering för hur den enskilde ska komma att kunna bli självförsörjande. Detta är för att kommuner inte ska kunna lämpa över ansvar för kommuninnevånare utan att först se till att den enskilda får den hjälp som hon behöver.

När det gäller grannar som stör har din nuvarande hyresvärd ett ansvar, om din granne inte tar rättning efter tillsägelse eller att hyresvärden inte anser att det är en störning kan du fråga om möjlighet till byte till annan lägenhet.

Vi hoppas att du hittar en lösning på din boendesituation som du blir nöjd med.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter