Ändring av vårdnad efter sjukdom?

Jag har ensam vårdnad om mitt barn men mår psykiskt dåligt efter att jag drabbades av vad man kallade för en akut övergående psykos. Jag har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i botten och klarar inte den stress jag upplevde när socialtjänsten försökte arbeta hem min son tillsammans med mig innan jag drabbades av detta. Jag har därefter inte haft någon kontakt alls med dom men det är självvalt eftersom jag delvis skäms för hur jag betedde mig medan jag var sjuk. Jag känner dessutom att jag inte orkar med det ansvar som innebär att vara vårdnadshavare. Jag fick vårdnaden ensam dessutom via en dom i Tingsrätten för många år sedan.
Vart ska jag vända mig?

Loppan66

Kommentarer

Hej!
Tack för din fråga.

Du skriver också att du mår psykiskt dåligt. Du skriver att du inte orkar med det ansvar som det innebär att vara vårdnadshavare och att du enligt en
Tingsrättsdom har ensam vårdnad.

Det är bra att du söker hjälp det finns hjälp att få. På 1177 hittar du information om att vara förälder och ha psykisk ohälsa

https://www.1177.se/Skane/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/att-ma-...

Oavsett om du har vårdnad eller inte om ditt barn kommer du ju alltid att vara förälder.

När det gäller frågor om vårdnad är det till Familjerätten som du vänder dig i Malmö nås de på tel. 040-345248

Vi hoppas att du får det stöd och den hjälp du behöver.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter