Gravid och har inte hemma eller familj

Hej ! jag är 21 år, sova hus kompisar har inte riktigt hus eller något borde och jag är gravid. Jag har inte familj här, så det kommer inte kunna funka att bo med mina kompisar alltid det stämmer inte. Jag har jobbat för länge sen men inte nu mer,Jag vet inte vem eller någon som jag ska kontakt att får hjälp
och jag vet inte att jag kommer få hjälp om det tar längre tid vad ska jag göra

Jasmine

Kommentarer

Hej!
Du skriver att du inte har något eget boende och att du är gravid. Din familj är inte här och du sover hos kompisar.

Vi tänker att det är viktigt att du ställer dig i bostadskö om du inte redan gör det. Så att du framöver kan ha ett eget boende till dig och ditt barn. Genom mödravården kan du få socialt stöd i den stora förändring som det innebär att bli förälder. Du behöver också ta kontakt med Försäkringskassan för att planera föräldraledighet och ta reda på vilken inkomst du kommer att ha.

Du kan också kontakta socialtjänsten för stöd och hjälp. Socialtjänsten är ingen bostadsförmedling men blir situationen akut är det dit du vänder dig och de kommer att göra en individuell bedömning i just ditt fall. Socialtjänsten kan ibland i akuta lägen ordna med till exempel ett härbärge eller liknande.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter