akut hjälp med mat

jag behöver akut hjälp med pengar till mat,min handläggare vill inte hjälpa mig,trots avslag

blackburn

Kommentarer

Hej!
Vid avslag på din ansökan gäller det beslutet för den period du ansökt om, som regel bedöms det månadsvis. Om det är så att du ansökt om ekonomiskt bistånd och fått avslag på din ansökan för perioden kan du ändå ansöka om nöd.

En nödansökan kan du göra varje dag om du har fortsatt behov.

Vi hoppas att du får den hjälp du behöver.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter