Fritidspeng?

Går det att ansöka om fritidspeng för barn om man har försörjningsstöd? Vilka regler gäller i såfall? Måste man ha gått på försörjningsstöd viss tid och går det att söka för barn som är 2.5 och 6 år gamla?

P

Kommentarer

Hej!
Vad vi förstår så uppbär du försörjningsstöd varje månad. I den norm du beviljas ingår en post för lek och fritid. Ca 280 kronor för barn mellan 1-2 år samt ca 425 kronor för barn mellan 4-6 år.

Du har alltid rätt att ansöka om extra medel till lek och fritid för dina barn. En individuell behovsprövning görs och beslut fattas. Ett beslut som kan överklagas om du inte är nöjd med beslutet.

Vi hoppas att detta är svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter